NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Rak - Ljubavni horoskop

Otkrijte kakav je vas ljubavni horoskop kao i slaganje vaseg znaka sa ostalim zodijackim znacima.

Rak - Ljubavni horoskop

<p>

<img alt="horoskop rak,rak ljubavni horoskop,horoskop,horoskopski znak rak,ljubavni horoskop,ljubavni horoskop rak" height="150" src="http://content.beomedia.com/media/images/cancer28.jpg" width="150" /></p>

<p>

<strong>ONA</strong> ne pokazuje toliko spolja&scaron;nje draži, telesna strast latentna, mirna, povu&#269;ena, ne&#263;ka se i na ženidbenu ponudu princa. Izvor topline; iz nje izviru tiha bujna ose&#263;anja, &#269;ar ma&scaron;te i no&#263;i. Neoprezna, bojažljiva, žena iz romana, podložna svakom uplivu pa je neodgovorno ocene kao laku robu. Nikad ne otkriva ljubav, u smi&scaron;ljeno pripremljenoj romanti&#269;noj zamci može pasti zbog neotpornosti, kasnije dugo trpi i pla&#269;e. U mislima putuje, a grubu stvarnost ponekad proživljava kao san. Kao devojka ne poznaje eros, proma&scaron;i izbor, posrne. Kao žena odana porodici, mužu, deci. Bez dece život joj je proma&scaron;en, pa umesto njih grli neku životinju, pribegava religiji. Ta bolna &scaron;koljka, blaga, prijatna i promenljiva traži jakog prijatelja da je za&scaron;titi. Obi&#269;no ima bujne grudi, Jo duboka, mokra, &scaron;umski gejzer, no&#263;na nimfa. Eros je u braku svetinja, izneveri samo u snovima ili na podmetnuto pi&#263;e, jedrilicu, legende. Tama i san joj do&#269;aravaju svemogu&#263;e poze i vi&scaron;e strasti. Ni uvodno ljubljenje nije potrebno. Ako je prevarena, pra&scaron;ta i pati; te&scaron;ke obmane je mogu odvesti u nostalgiju i tragediju. Majka koja se žrtvuje.</p>

<p>

<strong>ON</strong> je savitljiv i pronicljiv. Kao mladi&#263; tro&scaron;i u veselom dru&scaron;tvu, a kao oženjen brine toliko o ku&#263;i i deci da ga žena mora terati iz ku&#263;e. Ponekad nagonski gradi ku&#263;u uz vodu, neguje vrt i doma&#263;e životinje. Pri&#269;a deci o dedovima, skuplja uspomene, pamti pojedinosti, nastavlja tradiciju. Potrebno je malo dobrih aspekata pa da brak bude sretan. Prilagodi se svakom tipu žene, pra&scaron;ta prestupe, snosi sudbinu; potrebna mu je žena koja &#263;e sre&#273;ivati njegove zamr&scaron;ene preokupacije, pojednostaviti život, u&#269;vrstiti stalnost. Eros u mladosti služi da se popuni stalna že&#273; za du&scaron;evnim doživljajima i promenama. Kao oženjen odjednom se odri&#269;e dru&scaron;tva i prekida sve ranije avanture. Neveran je jedino ako nema du&scaron;evnog mira ili ako se prepusti pi&#263;u. Li obilat, erotski spoj mlitav, znojav, spontan; kao obi&#269;aj, smirenje ili lek iza neke depresije. Potrebna mu je prakti&#269;na i marljiva žena, koja ne popu&scaron;ta previ&scaron;e.</p>

<p>

<strong>Slaganje Raka sa ostalim znacima Zodijaka</strong></p>

<p>

<strong>RAK - OVAN</strong></p>

<p>

Vatra (Ovan) i voda (Rak). Plamen na izvoru! To se zaista te&scaron;ko može usaglasiti. Ose&#263;ajni i neuskla&#273;eni, trpe oboje. Sukobi zbog ku&#263;e, stana, roditelja, doma i domovine. Spolja to izgleda dobro; osvetljen izvor. Unutra se može nekako pomo&#263;i ako ih vežu deca. Sre&#263;a je &scaron;to tipi&#269;an tip Raka ume dugo da trpi pa veza nekako funkcioni&scaron;e. Strast ih ne veže, nejednako zagrevanje. Vatrena ose&#263;anja Ovna i duboka vodena Raka, veoma te&scaron;ko mogu da se iznutra usaglase, lonac prekipi. Ako su erotske planete kod jednoga ja&#269;e nagla&scaron;ene, taj &#263;e prvi izdati. Bude li to muž Rak, on jo&scaron; uvek može ostati dobar otac, ali žena Rak proživljava sve dubokom imaginacijom i brak je nepopravljiv. Pri koitusu mora misliti na drugoga.</p>

<p>

<strong>RAK - BIK</strong></p>

<p>

Ideali su ku&#263;ica u cve&#263;u, sigurno imanje uz vodu, prepun sto i frižider. U doma&#263;im stvarima saradnja je odli&#269;na; za stolom se vesele, a u krevetu sve mlitavo, glomazno, vi&scaron;e fizi&#269;ki napor nego koitus. Brak je ipak &#269;vrst jer u sferi korisnog ostaju zajedno, uz ku&#263;u, decu, skupove, mesta umetnosti i obi&#269;aja, sve ih toliko veže da prosto nema bojazni od raskida.</p>

<p>

<strong>RAK - BLIZANCI</strong></p>

<p>

Jedino &scaron;to ova dva znaka može vezati su uspomene iz detinjstva, dim (Blizanci) na izvoru (Rak). Vole putovanja, jedro uvek &#269;eka; ali dok Blizanac beži Rak se vra&#263;a. Razlike u pogledu doma i brige o deci su velike; prirodnije je ako je u ovoj vezi žena Rak, ona dobro drži ku&#263;u, sa ognji&scaron;ta dim se diže napolje. Blizanac &#263;e lako na&#263;i sredstva za život, a Rak je dobar blagajnik, pa &#263;e ku&#263;a biti bezbedna. Ose&#263;ajni život Raka je dublji, kod Blizanaca je povr&scaron;an, ali &#263;e i on na svaku primedbu rado ispravljati nedostatke. Me&#273;u njima je neki oblik narcisnog erosa, javnost tu nema uvida, oni se ne uzbu&#273;uju ni radi erosa ni radi javnosti.</p>

<p>

<strong>RAK - RAK</strong></p>

<p>

Dva izvora (Raka) se slažu, jer su oba kao voda prilagodljiva. Ali nisu interesantni. Kre&#263;u se neprestano u svom krugu i mi se &#269;udimo kako im to ne dosadi. Kad bi jo&scaron; znali da mi znamo da ne poznaju erogena mesta, da im je dodir trom a sam akt mlak i neujedna&#269;en... Ipak, njima ne treba na&scaron; savet. Ako se i posva&#273;aju, to je samo zbog dece, porodice, investicija, poslova; a to &#263;e ve&#263; znati sami da usaglase. Vežu se vi&scaron;e du&scaron;evno nego erotski. Pri&#269;e o doga&#273;ajima, porodici, kriminalu, mistici, religiji. Me&#273;utim ako je Mesec (vladaju&#263;a planeta ovog znaka) napadnut i u lo&scaron;im aspektima kod oba partnera, putevi im se ukr&scaron;taju: oboje &#263;e u ku&#263;u dovla&#269;iti drugi par; kod težih slu&#269;ajeva mogu&#263; je i multiseks.</p>

<p>

<strong>RAK - LAV</strong></p>

<p>

To su majka (Rak) i otac (Lav), oboje brižni, oboje zapaženi; obasjan izvor. Dobro u&#269;e bra&#269;nu dužnost, koitus duži ali bez nadigravanja; to je kao dužnost ili svetinja. Rak je vrlo oprezan i dopunjuje neopreznost Lava. Rak &#269;uva i konzervira, u njegovom krilu se Lav odmara. Prirodnije je ako je Rak žena. Ovo je par koji ide rano na spavanje, ima sre&#273;enu porodicu, produžava trajnost bra&#269;nog ure&#273;enja bez potresa i ekscesa. Ako slu&#269;ajno do&#273;e do nesporazuma to nikako ne&#263;e iza&#263;i u javnost. Ako je Lav žensko, onda je Rak mu&scaron;karac &#269;lan papu&#269;arskog udruženja, ali ne i rogonja.</p>

<p>

<strong>RAK - DEVICA</strong></p>

<p>

Ovaj par je zaista lepo spolja gledati. &#268;isti izvor (Rak) na obali (Devica); ispod povr&scaron;ine i malo dalje od ku&#263;e tu je ipak ne&scaron;to mutno. Erotske veze nisu jake ni izazovne kao &scaron;to oni žele da ih prikažu. U samoj igri Devica napravi neke nedoli&#269;ne radnje, &scaron;to vre&#273;a dubinsku intimu Raka. Sumnje su ovde opasan drug i bolje je da ne ispituju pro&scaron;lost, ma&scaron;ta sve uveli&#269;a. Pitanje zdravlja, ku&#263;e, ishrane, ekonomije i sl. ih jako vezuje i stvaraju sretan brak ukoliko Mesec (vladaju&#263;a planeta Raka) nije u lo&scaron;em aspektu sa Merkurom (vladaju&#263;om planetom Device).</p>

<p>

<strong>RAK - VAGA</strong></p>

<p>

Izvor (Rak) i lahor (Vaga) se miluju, oba znaka su meka i emotivna i podjednako se boje da njihova intima ne iza&#273;e u javnost. Zato ovde i klimavi brak dugo traje. U ku&#263;i je sve na mestu i orman i sto, tek krevet može biti problemati&#269;an. Kvadrat vladaju&#263;ih planeta ova dva znaka Meseca i Venere naro&#269;ito hladi odnose. Ipak se oni trude za kompromise služe&#263;i tradiciji, javnom glasu, sudbini dece. Za ku&#263;u se podjednako brinu, Rak se ljuti na lakomislenost, a Vaga na popu&scaron;tanje svog bra&#269;nog druga. Erotski odnosi nisu uredni, razlike tempa, previ&scaron;e suvo (Vaga) i previ&scaron;e vlažno (Rak). Pate bez potrebe, umi&scaron;ljaju nesre&#263;u, ne veruju da i partner dovoljno trpi. Sre&#263;om ne zahtevaju ono &#269;ega nema i &scaron;to vreme vi&scaron;e odmi&#269;e sve se vi&scaron;e posve&#263;uju deci i ku&#263;i. Iako su veze hladne nevernost je retka.</p>

<p>

<strong>RAK - &Scaron;KORPIJA</strong></p>

<p>

Izvor (Rak) i reka (&Scaron;korpija) su po&#269;etak i kraj neprekidnog toka stvaranja iz &#269;ega su ponikli mitovi podzemnog sveta. Ovo su sudbinski važne veze, ne mogu ih pokvariti ni lo&scaron;i aspekti. &Scaron;korpija je ljubomorna, ali Rak op&#269;injava svojom verno&scaron;&#263;u; &Scaron;korpija beži iz ku&#263;e i bori se na raznim frontovima, ali &#269;im do&#273;e ku&#263;i smiri se u toplom krilu Raka. Žestoka &Scaron;korpija traži sve ili ni&scaron;ta, za izdaju ubija, ali ga topli Rak uvek smiruje. Ako je Rak mu&scaron;karac ne gine mu da bude papu&#269;ar. Pri dodiru se uzbude emocije; koitus je vlažan ali ipak krunisan vrhunskim užitkom. Preporu&#269;uje se umerenost.</p>

<p>

<strong>RAK - STRELAC</strong></p>

<p>

Izvor (Rak) izbija i žar (Strelac) se na njemu gasi. Uz najbolju volju oba znaka mora do&#263;i do nesporazuma; voda (Rak) i vatra (Strelac) se ne podnose. Kontakt s drugim tipom brzo pokvari ovakvu vezu. Lo&scaron;i aspekti Jupitera (vladaju&#263;e planete Strelca) donose velike nevolje zbog reda i zakona, a lo&scaron;i aspekti Meseca (vladaju&#263;e planete Raka) kvare du&scaron;evnu harmoniju, pa &#269;ak i zdravlje. Ovi se tipovi mogu složiti u nekim sferama vi&scaron;e ljubavi: Religiozne teme, spa&scaron;avanje sveta, fatum stradanja, zagrobni život, reinkarnacija i sl. Ina&#269;e mogu dugo zajedno da rade, a da se pri tom ne javi neka erotska želja.</p>

<p>

<strong>RAK - JARAC</strong></p>

<p>

Svako se rado zaustavi pred ovim fenomenom izvor (Rak) u kamenu (Jarac). Sudbinski zanimljive veze, kao po vi&scaron;im zakonima stvoreni jedan za drugoga. Eros ovde nema posla, orgazam je za njih ne&scaron;to nisko, drže se sigurno, spremni na svake žrtve. Rak je siguran da &#263;e ga partner-despot braniti, a Jarac je siguran da &#263;e na&#263;i miran kutak topline &scaron;to njemu hladnome toliko prija. Niže tipove vezuje ekonomija i ku&#263;a, a vi&scaron;e rad za slavu. Nema &scaron;ta, Rak vi&scaron;e trpi, ali on je sretan jer strada za svoj ideal. Bolje je ako je Jarac mu&scaron;karac, jer on dobro zna &scaron;ta radi i &scaron;ta može.</p>

<p>

<strong>RAK - VODOLIJA</strong></p>

<p>

Ovo je posredna veza dva posebna sveta, izme&#273;u njih je tamna pro&scaron;lost i svetla budu&#263;nost; tajna života i vasione, stradanje za usku porodicu i &scaron;iroko &#269;ove&#269;anstvo. Ova veza je te&scaron;ko obja&scaron;njiva, nekako posredna. Zbližavaju ih okultne tajne, tajne prirode, životinje, planine, reforme, borbe za narod, a ponekad i zdravstveni problemi. Rak &#263;e stradati duže jer je skoncentrisan na dom, Vodolija može stradati nenadano jer je okrenuta u spoljne opasnosti. To može nastupiti ako su im lo&scaron;i aspekti vladaju&#263;ih planeta Meseca i Urana, a onda je to i rizi&#269;an brak. Du&scaron;evne veze su jake i prolep&scaron;avaju erotski kontakt. Orgazam nije nagla&scaron;en, ali svaki koitus nekako osvežava. Misti&#269;na veza koja može biti potpomognuta i autosugestijom.</p>

<p>

<strong>RAK - RIBE</strong></p>

<p>

Izvor (Rak) uz more (Ribe) gde no&#263;u prilaze bojažljivi rakovi i ribe. Isprepletene du&scaron;evne platonske veze, kojima nije potreban eros vulgarnog seksa. Mada je to naj&#269;e&scaron;&#263;e &scaron;ljus-&scaron;ljas koitus to nimalo ne smeta, on ima unutra&scaron;nju toplinu, meko nadraživanje koje duboko izaziva psihu, bez obzira koji je tip mu&scaron;ko ili žensko. Samari&#263;anska ljubav, pomaganje i žrtvovanje za druga, dodirne ta&#269;ke u religiji, tradiciji, socijalnim problemima. Ja&#269;i aspekti vladaju&#263;ih planeta ova dva znaka Meseca i Neptuna daju život dvoje pospanih; slabi odnos prema deci, remeti du&scaron;evne kontakte, ku&#263;a nema realne veze sa stvarno&scaron;&#263;u, jedan od partnera zaluta i nastaju nedogledne komplikacije.</p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: horoskop rak rak ljubavni horoskop horoskop horoskopski znak rak ljubavni horoskop ljubavni horoskop rak