NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Vaga - Ljubavni horoskop

Otkrijte kakav je vas ljubavni horoskop kao i slaganje vaseg znaka sa ostalim zodijackim znacima.

Vaga - Ljubavni horoskop

<p>

<img alt="horoskop vaga,vaga ljubavni horoskop,horoskop,horoskopski znak vaga,ljubavni horoskop,ljubavni horoskop vaga" height="150" src="http://content.beomedia.com/media/images/libra28.jpg" width="150" /></p>

<p>

<strong>ONA</strong> je ljupka i graciozna, stvara atmosferu poverljivosti. Iza njenog koketiranja krije se vrlina. Ona je duboko emotivna i odlu&#269;uje po ose&#263;anjima. Rafinirana u ljubavi, traži da bude voljena, vo&#273;ena, no&scaron;ena, ljubljena. Izlaže svoju lepotu i ne razmi&scaron;lja koliki je to rizik. Te&scaron;ka isku&scaron;enja: ne ume do odbije udvaranje i dodire, da ne bi ispala gruba, ne odoli u prigodnoj situaciji jer je mazna; nekad žrtva obi&#269;aja; treba je na vreme izvu&#263;i. Kasnije, iza eventualnog pada, te&scaron;ko ju je navu&#263;i na tanak led. &#268;esto su to poludevice ili posrnule koje javnost žali. Higijena, lepa ode&#263;a, &scaron;arm, prozra&#269;an ten, podatna koža..., sve traži &#269;istotu braka, ali ko zna na koga &#263;e nai&#263;i. Razo&#269;arenje je tera u ekstrem: bar ili manastir. Provokacija je tera do bezumlja, samoubistva. Žrtvuje se za decu, lepi se uz muža, pra&scaron;ta, deli brige i poslove. Nema moralne snage da izdrži u težim situacijama. Cvet kome je potrebno puno pažnje da bi dao plod. Dugo bira muža i &#269;esto ne uspe da se uda. Verna je jer se boji scena i ogovaranja. Prevari zbog neotpornosti, lepe prilike, zatim resko slaže i kao zaboravi. Lakomisleno obe&#263;a, kasnije izvrda &#269;im uo&#269;i svoju lakomislenost. Ina&#269;e se pred sobom ne ose&#263;a krivom: bio je takav &scaron;timung, muzika, valcer, lepo opho&#273;enje. Jo glatka, suva, klizava, malo dlakavosti. Potrebna joj je nežna predigra. Brak je naj&#269;e&scaron;&#263;e iz &#269;iste ljubavi, a nesre&#263;e zbog poverenja. Ako u horoskopu ima Veneru u lo&scaron;em aspektu sa Saturnom, zna&#269;i da je hladna; ipak masturbira; muž, normalno, sumnja da ima s nekim vezu.<br />

<br />

<strong><br />

ON </strong>je prijatan i &scaron;armantan, vi&scaron;e osvaja kao drug nego kao mu&scaron;karac za kim se žudi. Kineski stil ljubavi; vi&scaron;e emocije nego strast, vi&scaron;e milovanje nego seks, prevladava eti&#269;ki momenat. Sa lako&#263;om ostvari poverenje, ali nema prodorne bezobzirnosti da ide dalje. Lako tro&scaron;i na devojke, igra u novac, pozajmljuje, ne progoni dužnike. Kao mladi&#263; cve&#263;e i serenade, povede se za okolinom, kasnije ispravlja. Sre&#273;en muž, ali bolje je da blagajnu prepusti ženi. Nije odlu&#269;an pri podizanju i vaspitanju dece. Pra&scaron;ta, jer mu je lepa laž draža od grube istine. Dozvoljava saradnju i penetraciju. Li vi&scaron;e pravilan nego prodoran. Neveran samo ako je razo&#269;aran. Ako su u horoskopu spoljne planete u dobrim aspektima sa Venerom, brak je pun ljubavi do smrti. Lahor miluje i usagla&scaron;ava. Me&#273;utim ako ima Veneru u lo&scaron;em aspektu sa Marsom nikad ne&#263;e biti uredno zadovoljen, jer ima lo&scaron; pristup.<br />

<br />

<strong><br />

Slaganje Vage sa ostalim znacima Zodijaka</strong><br />

<br />

<strong>VAGA - OVAN</strong><br />

<br />

Plamen (Ovan) na lakom vetri&#263;u (Vaga) je ne&scaron;to najprijatnije, jedan podsti&#269;e drugoga. Igre su lake, emotivne, erotska veza zanimljiva, kontakti usmereni, pažnja i poverenje, prijatni sastanci. Ovan je osetljiv na prigovore, a Vaga na provokacije, prvi &#263;e uspeti lako da stvar dramatizuje, a drugi je teži zata&scaron;kati. Zato je mladost kriti&#269;na, a starost sigurna. Milovanje i predigra važniji su od glavnog &#269;ina, zato je sretnije ako je Ovan mu&scaron;karac. Žena Vaga onda strpljivije i lak&scaron;e &#269;eka glavni &scaron;timung, a erotski spoj se može ozna&#269;iti kao vatra i slama. U slu&#269;ajevima gde se brak pokvari ipak ostaje duga lepa uspomena.<br />

<strong><br />

VAGA - BIK</strong><br />

<br />

Zemljano brdo (Bik) je pregrubo da bi osetilo lahorovo milovanje (Vaga). Strast Bika je duboka i optere&#263;uju&#263;a, brutalna, a fine emocije Vage to ne podnose i Bik misli da je to prenemaganje. U zgodnim situacijama veselja, zabave, umetnosti, zadovoljstava, na&#273;u se na istom frontu - samo ako ne po&#273;u predaleko. Bik voli punu ku&#263;u stvari, Vaga ne zna da &scaron;tedi novac, raste napetost i male razmirice. Ljubljenje i koitus nisu uzbu&#273;uju&#263;i. Ipak veza može dugo potrajati jer Bik ne zahteva mnogo, a Vaga ne&#263;e da intimne stvari iza&#273;u u javnost.<br />

<strong><br />

VAGA - BLIZANCI</strong><br />

<br />

Dim (Blizanci) i lahor (Vaga), lako poznanstvo, obi&#269;no uz neku razonodu, a brak nastupa nepredvi&#273;eno. Na ulici su ispod ruke, zajedno kupuju, putuju, luduju; ali u ku&#263;i nije sve u redu. Brze i lake emocije kod oba znaka; erotski &#263;e Vaga biti prikra&#263;ena, ali pažnja i opho&#273;enje od strane Blizanaca uvek &#263;e stvari popraviti. Ljubljenje, kao i koitus, su nekako suvi; dim na vetru. Me&#273;utim, zbog samog erosa ne&#263;e se rastati. Brak prati neka svežina.<br />

<br />

<strong>VAGA - RAK</strong><br />

<br />

Izvor (Rak) i lahor (Vaga) se miluju, oba znaka su meka i emotivna i podjednako se boje da njihova intima ne iza&#273;e u javnost. Zato ovde i klimavi brak dugo traje. U ku&#263;i je sve na mestu i orman i sto, tek krevet može biti problemati&#269;an. Kvadrat vladaju&#263;ih planeta ova dva znaka Meseca i Venere naro&#269;ito hladi odnose. Ipak se oni trude za kompromise služe&#263;i tradiciji, javnom glasu, sudbini dece. Za ku&#263;u se podjednako brinu, Rak se ljuti na lakomislenost, a Vaga na popu&scaron;tanje svog bra&#269;nog druga. Erotski odnosi nisu uredni, razlike tempa, previ&scaron;e suvo (Vaga) i previ&scaron;e vlažno (Rak). Pate bez potrebe, umi&scaron;ljaju nesre&#263;u, ne veruju da i partner dovoljno trpi. Sre&#263;om ne zahtevaju ono &#269;ega nema i &scaron;to vreme vi&scaron;e odmi&#269;e sve se vi&scaron;e posvecuju deci i ku&#263;i. Iako su veze hladne nevernost je retka.<br />

<br />

<strong>VAGA - LAV</strong><br />

<br />

&#268;isti i jasni odnosi poverenja &scaron;to ve&#263; pri prvom susretu blista u o&#269;ima. Brzo se otkriju i povere; strast nije prvi vodi&#269;, ni kasnije ne traže sve finese erotske igre, iako su sposobni da dožive ono najvi&scaron;e. U braku im je glavna pažnja usredsre&#273;ena na glas u javnosti. Ako su bez dece lako se može desiti da prihvate tu&#273;e dete. Javna priznanja, rad u nauci ili umetnosti popunjava im praznine u du&scaron;i, a ako toga nema moraju biti turisti. U braku ostaju stalno verni i ophode se sa pažnjom.<br />

<br />

<strong>VAGA - DEVICA</strong><br />

<br />

U ovim vezama zaista retko dolazi do prerane defloracije. Jer kako da se zagreju lahor (Vaga) i pesak (Devica)?! Ova se veza naj&#269;e&scaron;&#263;e ostvaruje iz ra&#269;una; zbog položaja, imanja, trgovine. Ljubljenje je de&#269;ije, ne umeju da na&#273;u dublje uživanje. Veze mogu biti zna&#269;ajne samo ako unutra&scaron;nje planete prave dobre aspekte sa Suncem partnera. Ako su me&#273;utim Venera i Merkur (vladaju&#263;e planete ova dva znaka) u lo&scaron;em aspektu, vezu od po&#269;etka prati laž, i neverstvo je, &#269;ini nam se, normalna posledica. Ponekad se razvode zbog poslova, svako na&#273;e svog novog partnera, a veza i dalje traje. Ponekad se može ostvariti i bra&#269;na zamena.<br />

<br />

<strong><br />

VAGA - VAGA</strong><br />

<br />

U idealima se slažu, nema bure ni zati&scaron;ja, poku&scaron;avaju uvek da održe neku ravnotežu, javnosti ne daju sve do znanja. Ipak je ne&scaron;to u ovoj vezi monotono i ako nema razonoda, lagani flert dobro do&#273;e kao osveženje. Poljubci bez snage, koitus suv ali vrlo &#269;ist. Milovanje i pažnju svako od njih zahteva vi&scaron;e nego &scaron;to daje; prigovori su normalni, a na prigovore su osetljivi i jedan i drugi partner. U javnosti su zapaženi kao elegantan i galantan par. Ako je veza klimava oni glume sre&#263;u da ne bi postali predmet ogovaranja. Velika je ljubav za decu, deca za igru, igra za sre&#263;u.<br />

<br />

<br />

<strong>VAGA - &Scaron;KORPIJA</strong><br />

<br />

Vaga bezrazložno kritikuje i brzo ispravlja. Ali to je ve&#263; kasno za &Scaron;korpiju koja je zlopamtilo. Nesporazum je i zbog povr&scaron;nosti Vage i duboke koncentracije i &#263;utljivosti &scaron;korpije. Ali ipak nežni stil i lake emocije Vage i strasni žar &Scaron;korpije, stalno privla&#269;e oba tipa. U mladosti su to dubinski doživljaji; nije potreban potpun koitus pa da se doživi orgazam. Kasnije je to sve teže; oba partnera su osetljiva na provokacije: Vaga olako tro&scaron;i novac, &Scaron;korpija se premalo brine o materijalnim stvarima, ima&#269;e je podozriva i lako posumnja. Ako su erotske planete (ina&#269;e njihovi vladari) u lo&scaron;im aspektima, to je strast bez ljubavi i tragi&#269;an kraj. U protivnom &#263;e Vaga primati rentu od smrti &Scaron;korpije.<br />

<br />

<br />

<strong>VAGA - STRELAC</strong><br />

<br />

Lahor (Vaga) pristojno raspaljuje žar (Strelac); lagano zagrevanje milovanjem, uvodna igra sa puno poverenja, topla ljubljenja, sve vodi ka izvanrednom intimnom životu sa redovnim vrhunskim uživanjem u seksu. Zbližava ih muzika, ples, studije prava, umerena klima. Ovde se na&#273;e vrlo &#269;ist eti&#269;ki odnos za&#269;injen erotskom lepotom. Samo u slu&#269;aju da im je lo&scaron; aspekt izme&#273;u vladaju&#263;ih planeta Venere i Jupitera kontakt kasnije postaje nekako bljutav, dosadna bigotska veza, suvi&scaron;ni tro&scaron;kovi i napori da se ne&scaron;to popravi; scena nema pa i ovako traljav brak i dalje traje.<br />

<br />

<strong><br />

VAGA - JARAC<br />

</strong><br />

Lahor (Vaga) na kamen (Jarac)! Taman da ga ohladi. Ekscentri&#269;ne veze, seksualno proma&scaron;ene, nema uzbu&#273;enja a kamo li vesele igre u krevetu. Vaga laka i emotivna, Jarac kameno srce; Vaga lako tro&scaron;i, Jarac s naporom skuplja; Vaga zadovoljna sa svojim obrazovanjem, Jarac prigovara da se treba uzdi&#263;i. Vaga lako zapo&#269;ne poznanstvo, Jarac jedva &#269;eka da ga neko izazove. Tako nastane ova &#269;udna veza. Izlaz je dobar ako se Jarac bavi nekim materijalima, drži &#269;vrsto blagajnu, a Vaga angažuje za marketing i prodaju. Veselje i tuga idu nekako zajedno; nijedan od partnera nije dovoljno odlu&#269;an da prekine ovu proma&scaron;enu vezu.<br />

<br />

<br />

<strong>VAGA - VODOLIJA</strong><br />

<br />

Lahor (Vaga) sa oblakom (Vodolija), pa to je poezija. Brzo se na&#273;u u veselom dru&scaron;tvu, odmah po&#273;u zajedno bez predrasuda. Prvi kontakt nije ba&scaron; strastven, ni dugo i&scaron;&#269;ekivan. Seksualne veze nisu bu&#269;ne ni duboke, ali oni su jako zadovoljni. Kod stola, kreveta, dru&scaron;tva, rada - svuda harmonija. Intonaciju obi&#269;no daje Vodolija, pa je lo&scaron;e &scaron;to oba partnera lako tro&scaron;e i kasno se sete dobro oku&#263;iti. Na&#273;u se na umetni&#269;kim, muzi&#269;kim i filmskim sve&#269;anostima. Ljubomore nema, ali ako su lo&scaron;i aspekti Venere i Urana (njihovih vladaju&#263;ih planeta) ovaj divan brak iznenada pukne.<br />

<br />

<strong><br />

VAGA - RIBE</strong><br />

<br />

Platonska ljubav, lahor (Vaga) na moru (Ribe). Zaljube se a da se nisu ni poljubili. Prvi poljubac je kao gubitak nevinosti. Dublje erotske veze ostaju nedovr&scaron;ene, bez smisla, ali oni to ne analiziraju. Saose&#263;anje i pomaganje; &#269;esto uz trpljenje, bolest ili brigu o nekome. Javni dobrotvori, doktori, problemi zdravlja, to ih stalno vezuje. Krajem života ponekad dobiju neko nasle&#273;e ili zaostatak od socijalnih ustanova. Nejasan brak: Vaga voli da neko za njega pati, Riba ima potrebu da pati; oni se stalno samari&#263;anski nadopunjuju. Eventualno lo&scaron; aspekt vladaju&#263;ih planeta Venere i Neptuna zamrsi i otruje odnose, pa njihov intimni život izbije u javnost za &scaron;aljive anegdote.</p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: horoskop vaga vaga ljubavni horoskop horoskop horoskopski znak vaga ljubavni horoskop ljubavni horoskop vaga