NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Ribe - Ljubavni horoskop

Otkrijte kakav je vas ljubavni horoskop kao i slaganje vaseg znaka sa ostalim zodijackim znacima.

Ribe - Ljubavni horoskop

<p>

<img alt="horoskop ribe,ribe ljubavni horoskop,horoskop,horoskopski znak ribe,ljubavni horoskop,ljubavni horoskop ribe" height="150" src="http://content.beomedia.com/media/images/pisces28.jpg" width="150" /></p>

<p>

<strong>ONA</strong> je pokrivena mu&scaron;ica, erotski ekstravagantna, folira se kao da je neosvojiva, a žudi za nedostižnim erotskim užitkom. Strah ju je od dolaze&#263;eg, ali juri u mrak, uvu&#263;i &#263;e se u krevet mu&scaron;karcu ako je sigurna da je ne&#263;e prepoznati. Mekana no&#263;na boginja u svili; razboli se od grube re&#269;i. Kompleksna žena, puna vizija, instikata, morskih tajni; radosna je ako ima &scaron;ta da skriva u pro&scaron;losti. Opija se romantikom talasa, vinom, no&#263;nim jedrenjem, plesom, pesmama trubadura. Žrtva; prepu&scaron;ta se situaciji, ne ume da se oslobodi postavljenih mreža. Dubinska priroda, du&scaron;evna, požrtvovana, i neotporna na tiha udvaranja. Uvod je težak jer je nekako nepristupa&#269;na za ljubljenje. Ume dugo da bude zaljubljena a da to ne pokazuje. Uporno traži ideal, pi&scaron;e pisma umetnicima, pla&#269;e, želi biti zavedena a beži od zavodnika. Iziskuje manipulacije, trljanje, masažu, bi&#269;evanje; ho&#263;e da pati i da pra&scaron;ta. Jo mokra, osetljiva, tiho žari, morska uvala, provala. Neveru &#269;ini traže&#263;i ideal, ja&#269;ega; prekid akta ne smeta, ali trpi i dalje &#263;uti; erotska zagonetka. Vaginizam. Nimfomanka. U ve&#269;nom traganju za emotivnim idealom ponekad joj popuste nervi i lako posegne za alkoholom ili drogom.</p>

<p>

<strong>ON</strong> je povu&#269;en, miran, stidljiv, &#269;eka da ga doga&#273;aj ubaci u priliku sa voljenom: Talasu je potreban pokreta&#269; pa da produži dalje istim tempom. Ljubav ne iskazuje re&#269;ima, zbuni se u datoj situaciji, kroz &scaron;alu zakazuje sastanak i te&scaron;ko devojci ako mu se ne ume nametnuti. Na moru &#263;e spasiti utopljenika, a da mu se ne predstavi. Zami&scaron;lja voljenu i zatvara o&#269;i da mu se opet pojavi, a u stvarnom susretu isklizne. Ne hvali se uspesima kod žena pa &#269;esto biva meta preljubnica. Koitus spontan i mlak, bez uvoda. Revnosan otac i muž, bezkurpulozna žena mota ga oko prsta. Neveru ne preduzima bez silovite situacije; ženi pra&scaron;ta i ne proverava je, pa &#269;ak ignori&scaron;e i kad je zatekne na delu. Napravi toliku adaptaciju uz ženu jer jednostavno ne&#263;e emotivna dileme. Eros zagonetan, mutan, traži malo, žrtvuje se mnogo.</p>

<p>

<strong>Slaganje Riba sa ostalim znacima Zodijaka</strong></p>

<p>

<strong>RIBE - OVAN</strong></p>

<p>

Plamen (Ovan) na moru (Ribe) je živa romantika. Ovan ne može posti&#263;i kontrolu dubine Riba, a Riba se posve&#263;uje nekom nejasnom idealu. Opasne su verske i ideolo&rsaquo;ke razlike. Ovan prigovara za neurednost, Ribe za pedanteriju. Ovan može zalutati i biti izgubljen, a Riba kao rasplinut i žrtva okolnosti. Sre&#263;a je &rsaquo;to Riba ume da trpi, pa &#269;ak i kad je odvojen u postelji ili od stola. Nikima se desi da traže pomo&#263; sa strane, pa su oboje jednako krivi i jednako zadovoljni. &#268;ak i pomognu drug drugu. Ina&#269;e njihov koitus brzo postaje zasi&#263;en.</p>

<p>

<strong>RIBE - BIK</strong></p>

<p>

Busen (Bik) na talasima (Ribe) gasi svoju že&#273; i mora biti zadovoljan. Pored jakih razlika ova se dva znaka nadopunjuju. Bik zna da pra&scaron;ta, a Riba da trpi; nikada ne&#263;e biti toliko nesuglasica koje se ne mogu ovim trikom prebroditi. U finansijama na&#273;u zajedni&#269;ki jezik; mlaki polni odnosi se postepeno u&scaron;altuju i razbujaju. Nikakvih scena, dilema ni incidenata. Svako ima svoj &#269;ar i doživljaj, ponekad ba&scaron; naizmeni&#269;no. Orgazam ne zahtevaju, ali polni odnos nikad ne prolazi u dosadi jer imaju drugo polje razumevanja. Plod je morska trava koja buja sa malo sunca.</p>

<p>

<strong>RIBE - BLIZANCI</strong></p>

<p>

Dim (Blizanci) na talasu (Ribe) se te&rsaquo;ko održava, punim jedrima nikad oni ne&#263;e zaploviti. Razlike su velike: Blizanac prakti&#269;an, nemiran, brz, bestidan,... Riba mirna, dubokih ose&#263;anja, spora, religiozna i to se mora odraziti na polju erotskog takta i kontakta. Brzina akta je razli&#269;ita i spoj nepotpun. Bolje je da je Riba žensko, jer zna da trpi sve udarce kao bezbolno, zna da se žrtvuje, vra&#263;a partnerove dugove, stvar izgladi. Nekad ih vežu rodbinske veze; deca manje. Ako je vetar (Blizanac) ja&#269;i on gura talas (Ribu), ali u prvoj prilici &#263;e jedan izneveriti. Riba ume da se smiri i trpi, ali Blizanac ne trpi ni&scaron;ta pa ni neizvesnost; Blizanac &#263;e pobe&#263;i.</p>

<p>

<strong>RIBE - RAK</strong></p>

<p>

Izvor (Rak) uz more (Ribe) gde no&#263;u prilaze bojažljivi rakovi i ribe. Isprepletene du&scaron;evne platonske veze, kojima nije potreban eros vulgarnog seksa. Mada je to naj&#269;e&scaron;&#263;e &scaron;ljus-&scaron;ljas koitus to nimalo ne smeta, on ima unutra&scaron;nju toplinu, meko nadraživanje koje duboko izaziva psihu, bez obzira koji je tip mu&scaron;ko ili žensko. Samari&#263;anska ljubav, pomaganje i žrtvovanje za druga, dodirne ta&#269;ke u religiji, tradiciji, socijalnim problemima. Ja&#269;i aspekti vladaju&#263;ih planeta ova dva znaka Meseca i Neptuna daju život dvoje pospanih; slabi odnos prema deci, remeti du&rsaquo;evne kontakte, ku&#263;a nema realne veze sa stvarno&rsaquo;&#263;u, jedan od partnera zaluta i nastaju nedogledne komplikacije.</p>

<p>

<strong>RIBE - LAV</strong></p>

<p>

Lav ovde mora da shvati da nikad ne&#263;e biti uredno erotski zadovoljen. Mora biti za&scaron;titnik nežnijega koji sve upija, pra&scaron;ta i trpi. Riba je ovde žrtva, papu&#269;ar, rogonja, sve podnosi. Lav zahteva, ali ne terori&scaron;e, radi ponosa toleri&scaron;e. Vežu ih op&scaron;ti ideali, briga o bolestima, deci i sl. Nikad se žestoko ne zaljubljuju, u brak ulaze smireno, erotski spoj je nekako mlak, ali brak se ne ru&scaron;i uprkos razlikama u telesnoj strasti i otmenosti duha. Konvencija, tradicija: klasi&#269;an primer katoli&#269;kog braka.</p>

<p>

<strong>RIBE - DEVICA</strong></p>

<p>

Morska pe&scaron;&#269;ana obala (Devica) je prijatna stvar, miluje ga svaki talas (Ribe). Ove tipove spajaju intimne du&scaron;evne veze, traže vi&scaron;e ideala, nebeskih i zemaljskih; ispituju i nekorisne figure Veneris, nebi li eros prikazali vi&scaron;im nego &scaron;to ga telesno mogu imati. Naj&#269;e&scaron;&#263;e su žrtve jedan drugoga, naro&#269;ito ako je jednom od njih naru&scaron;eno zdravlje. Korisna im je saradnja na nekom op&scaron;tem idealu, minucioznom poslu, govornim razonodama, diskretnim pisanjima. Zbog ideolo&scaron;kih razlika jedan mora da ispa&scaron;ta, a drugi da popravlja stvar. Posve&#263;uju se drug drugu, kad spolja&scaron;nji uticaji gurnu jednoga automatski se uznemiri i drugi. Ne&#269;ujni intimni život gra&#273;anina, pun zanimljivih detalja; seks ponekad inspirator.</p>

<p>

<strong>RIBE - VAGA</strong></p>

<p>

Platonska ljubav, lahor (Vaga) na moru (Ribe). Zaljube se a da se nisu ni poljubili. Prvi poljubac je kao gubitak nevinosti. Dublje erotske veze ostaju nedovr&scaron;ene, bez smisla, ali oni to ne analiziraju. Saose&#263;anje i pomaganje; &#269;esto uz trpljenje, bolest ili brigu o nekome. Javni dobrotvori, doktori, problemi zdravlja, to ih stalno vezuje. Krajem života ponekad dobiju neko nasle&#273;e ili zaostatak od socijalnih ustanova. Nejasan brak: Vaga voli da neko za njega pati, Riba ima potrebu da pati; oni se stalno samari&#263;anski nadopunjuju. Eventualno lo&scaron; aspekt vladaju&#263;ih planeta Venere i Neptuna zamrsi i otruje odnose, pa njihov intimni život izbije u javnost za &scaron;aljive anegdote.</p>

<p>

<strong>RIBE - &Scaron;KORPIJA</strong></p>

<p>

Reka (&Scaron;korpija) se izliva u more (Ribe), na u&scaron;&#263;u svoje ime gubi. I morski talas se izgubi uz reku. Prvi kontakt nekako stidljiv, kasnije se nekako &#269;ude kad je to do&scaron;la intimnost. Poljubac vlažan i pretrpljen za uvod. Koitus mokar i intiman, mokrina ih tera da se to leti izbegava. Intimnost strogo &#269;uvaju, ne pokazuju se goli jedno drugom, ali orgazam je redovan. Temperamenti se slažu iako nisu istog tempa u akciji. Bolje je ako je &Scaron;korpija mu&scaron;karac, da on da intonaciju; u suprotnom mora biti papu&#269;arevi&#263;. Veoma je važan start u ljubavi. Ako kojim slu&#269;ajem imaju lo&scaron;e aspekte izme&#273;u Marsa, Jupitera i Neptuna bolje je da spavaju odvojeno i &#269;ekaju momenat obostrane saglasnosti. Ina&#269;e im prete nerazja&scaron;&#263;eni odnosi sa lo&scaron;im ishodom na kraju.</p>

<p>

<strong>RIBE - STRELAC</strong></p>

<p>

Ljubljenje je dodir epitela, polni akt jedva ne&scaron;to vi&scaron;e; bezvezno, nepotpuno, žar (Strelac) propada u talasima (Ribe). Lako se zasite, zamore, neutrali&scaron;u, teže dolaze do dece. Brige i teži ali bu&#269;ni sukobi. Verske razlike ovde igraju neku glupu ulogu. Oboje su pažljivi; tako se sa jedne strane razvije papu&#269;arenje (Ribe), a druga strana potraži spoljnjeg saradnika. Ma kavi da su aspekti vladaju&#263;ih planeta Jupitera i Neptuna zna&#269;e neki konfuzan brak ili vezu kome se ne može sagledati svrha. Obi&#269;no Ribe vi&scaron;e trpe, umeju vi&scaron;e da zamute i vi&scaron;e progutaju. Žar se gasi, talas se smiruje; u starosti se smire, ali intimno se pitaju da li nam je sve ovo trebalo.</p>

<p>

<strong>RIBE - JARAC</strong></p>

<p>

Vidljive i nevidljive opasnosti. Nadvodni ili podvodni morski greben. Brod ne plovi sigurno. Poljubac mlak, mlitava veza, erotska veza se ne preporu&#269;uje; u koitusu aluzije kao da drugi partner ne zna ili je frigidan. Ali ako se ova dva tipa ve&#263; spoje onda traže sre&#263;u i stradaju. Muke sa obi&#269;ajima i starijima. Veže ih prou&#269;avanje, ideali žrtve, misli koje su za&#269;injene ve&#269;nim. Nemaju snage da prekinu. Ribe obi&#269;no vi&scaron;e stradaju. Ako su im pored svega i lo&scaron;e aspektovane vladaju&#263;e planete Saturn i Neptun (Jupiter), to je patni&#269;ki život dvoje nesretno vezanih goliota, i na kraju nasukan brod.</p>

<p>

<strong>RIBE - VODOLIJA</strong></p>

<p>

Oblak (Vodolija) na talasima (Ribe) ru&scaron;i sve lepote i obmanjuje. Ne&scaron;to nije &#269;isto u vezama. Naoko tihe, povremeno burne promene raspoloženja, posebno posle dobre kapljice ili droge. Ekscentri&#269;nost, obmana, sebeobmana, &#269;udna romantika, velike razlike erotskih preterivanja i smirivanja. Sam pristup je složen; Vodolija jasno i otvoreno, ne o&#269;ekuju&#263;i ni&scaron;ta posebno, Ribe pritajeno, o&#269;ekuju&#263;i mnogo. Suvo i mokro, koitus kad se ne nadamo, dosta neuredan, nehigijenske prilike, tužan razlaz. Magla (Vodolija) na moru (Ribe) - brodolom. Retko izdrže i to uglavnom ako su spolja&scaron;nje planete u dobrim aspektima: Psiholo&scaron;ka veza.</p>

<p>

<strong>RIBE - RIBE</strong></p>

<p>

Susret no&#263;nih talasa; romantika im donese isprepletanu vezu. Postupci sli&#269;ni, ali ne i isti, prividno jaka veza ali iznutra su obmane. Poljubac ne&#269;ujan, brzo se presko&#269;i i zaboravi. Koitus bolji zimi jer zbog preterane mokrine kvari estetiku. Ina&#269;e dosta mlak pa prvi intimni prijatelj u&#273;e u trougao. Me&#273;utim oni umeju da pra&scaron;taju a da pri tom ne traže satisfakciju. Dobri su do slabosti, posve&#263;eni svetom vodicom, idu i trpe radi ideala ili dece. Interferencija talasa, veže ih tradicija, ideolo&scaron;ki stavovi, socijalni rad, mutni ideali. Spolja se sve vidi druga&#269;ije; o njima se pri&#269;aju uglavnom neistinite pri&#269;e; potrebno ih je posmatrati iz vi&scaron;e uglova da bi se dobila približno ta&#269;na slika o njima. Samo u slu&#269;aju kada je njihova vladaju&#263;a planeta Neptun u lo&scaron;im aspektima, odnosi se toliko iskomplikuju da odvedu porodicu u haos i propast (droga, pi&#263;e, itd)</p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: horoskop ribe ribe ljubavni horoskop horoskop horoskopski znak ribe ljubavni horoskop ljubavni horoskop ribe