NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Bik - Ljubavni horoskop

Otkrijte kakav je vas ljubavni horoskop kao i slaganje vaseg znaka sa ostalim zodijackim znacima.

Bik - Ljubavni horoskop

<p>

<img alt="horoskop bik,bik ljubavni horoskop,horoskop,horoskopski znak bik,ljubavni horoskop,ljubavni horoskop bik" height="150" src="http://content.beomedia.com/media/images/taurus28.jpg" width="150" /></p>

<p>

<strong>ONA</strong> je senzualna, bujna, jedra, plodna, rodna &quot;kud je pipnem sva je masna&quot;. Ljubav sazreva polako bez romantike, vi&scaron;e je privla&#269;i plod nego cvet. Zna da voli i da bude voljena, ljubljenje i koitus imaju presudan zna&#269;aj; ipak pra&scaron;ta partneru ako sa njom ne doživi potpuno zadovoljstvo; pra&scaron;ta &#269;ak i neverstvo sve dok joj ne bude ugrožena materijalna sigurnost. Seks je nekako pitanje doma&#263;eg života, sa dobrom predigrom doživljava orgazam, ali se nikome ne žali ako taj užitak slu&#269;ajno izostane. Osvaja svojom ženstveno&scaron;&#263;u i spokojno&scaron;&#263;u, pesmom i virtuoznom ljubavnom igrom, koja nas tera na pomisao kao da je to negde ve&#263; u&#269;ila. Pada na poklone, &#269;a&scaron;&#263;enje, komplimente, novac. Prema položaju Venere u životnom horoskopu njena Jo varira od razli&#269;itih dimenzija do stisnute koja oneomogu&#263;uje polni akt. Neverstvo &#263;e napraviti posle dugih neslaganja i ve&#263;ih razo&#269;arenja, &scaron;to joj se može pro&#269;itati sa melanholi&#269;nog izraza lica. Robusna erotika, potrebno je zagrevanje, muzika i vino dobro posluže u te svrhe.<br />

<br />

<br />

<strong>ON</strong> je nekako tup za finija ose&#263;anja, notorni doma&#263;in, koji gomila, tro&scaron;i i do&#269;ekuje goste. Tolerantan i dobro&#263;udan. Strast latentna; voli materijalna dobra, pa i ženu ose&#263;a kao neki dodatni luksuz. Žena mu je potrebna za ku&#263;u, a i krevet je normalno u ku&#263;i. Prilazi ženi posle zavr&scaron;enih poslova. Voli suknje, ali ne tr&#269;i za njima; osvaja ležerno&scaron;&#263;u. Voljen je po inerciji, predano osigurava ženu, uz njenu blizinu doživi sva zadovoljstva, ali se nestara za predigru. Misli da je dovoljno jak pribor Li i potencija koja dolazi od vi&scaron;ka ishrane. Pra&scaron;ta flert, a za teže neverstvo postaje tek indiferentan na sve žene. Radi komoditeta te&scaron;ko se i posva&#273;a, isto tako ne voli ni da laže, ali opet radi komoditeta života ponekad se i to mora. Nikad ne ispituje ženinu pro&rsaquo;lost.<br />

<strong><br />

<br />

Slaganje Bika sa ostalim znacima Zodijaka</strong><br />

<br />

<br />

<strong>BIK - OVAN</strong><br />

<br />

Plamen treba dugo da gori da bi zagrejao busen (zemlju). Topli busen jo&scaron; dugo posle toga zadržava toplinu. Razlike su velike i ovaj spoj treba dobro prou&#269;iti da bi se nekako usaglasili. Plamen je brz i idealan, zemlj je spora i materijalna. Za prakti&#269;an život to se može iskoristiti. Ovnu &#269;eki&#263;, Biku blagajna. Prvi radi i &scaron;tedi, drugi ume&scaron;no tro&scaron;i. Erotski spoj može biti odli&#269;an ako se Ovan suzdržava a Bik forsira. Ina&#269;e koitus naj&#269;e&scaron;&#263;e nije istovremen, orgazam izostaje. I kod samog milovanja treba razumno podesiti razlike topline i oporosti kože, prvoga ruke, drugoga telo. Ovan je nežan i vru&#263;, a Bik opor i hladan.<br />

<br />

<br />

<strong>BIK - BIK</strong><br />

<br />

Busen (Bik) do busena (Bik), to je gomilanje tromosti i imetka. Mogu se dobro shvatiti samo po pitanju ekonomije i doma&#263;instva. Od zadovoljstva obe strane o&#269;ekuju mnogo, ali od intime ovde nema ni&scaron;ta. Podjednako su hladni i opori, seks bujan ali nezgodan, nema polarnosti, koitus je oranje i naprezanje. Ovakvi brakovi nisu ba&scaron; dobri jer (mu&scaron;ka) deca lako mogu da naslede neizražen pol. Po&scaron;to se savremeni život uglavnom orjenti&scaron;e na korisno, ovakvi brakovi ipak ostaju &#269;vrsti. Preokupacije ka materijalnom su tolike da se prosto ne stižu ispitati i fnese erotike.<br />

<br />

<br />

<strong>BIK - BLIZANCI</strong><br />

<br />

Žedni busen (Bik) nema&scaron;ta da upije od dima (Blizanci). Pojmovi o užitku su razli&#269;iti koliko i karakteri, ali na polju dnevnog prakti&#269;nog života oni se dobro snalaze. Bik gomila, a Blizanac prikuplja. Veze i protekcije koriste savr&scaron;eno. Erotski spoj je proma&scaron;en. Bik je dubok, staložen i želi trajni akt do kulminacije, Blizanac je povr&rsaquo;an i želi da &scaron;to pre svr&scaron;i. Nijedan od partnera ne doživljava istinsku intimnost i erotsko zadovoljstvo.<br />

<br />

<strong><br />

BIK - RAK</strong><br />

<br />

Ideali su ku&#263;ica u cve&#263;u, sigurno imanje uz vodu, prepun sto i frižider. U doma&#263;im stvarima saradnja je odli&#269;na; za stolom se vesele, a u krevetu sve mlitavo, glomazno, vi&scaron;e fizi&#269;ki napor nego koitus. Brak je ipak &#269;vrst jer u sferi korisnog ostaju zajedno, uz ku&#263;u, decu, skupove, mesta umetnosti i obi&#269;aja, sve ih toliko veže da prosto nema bojazni od raskida.<br />

<br />

<br />

<strong>BIK - LAV</strong><br />

<br />

Zemlja (Bik) je ovde, a Sunce (Lav) daleko. Bik teži da koristi partnerov sjaj i &#269;ast za prakti&#269;no probijanje, a Lav ho&#263;e da vlada, ali Bik je težak za to i ne želi da bude gonjen. Ako su izolovani od bujnog dru&scaron;tva onda &#263;e ih vezati &quot;svoja ku&#263;ica svoja slobodica&quot; gde &#269;ast i novac jo&scaron; stoje zajedno. Ova veza nema mnogo smisla ali je kao principijalno važna. Bolje je ako je Lav muž, jer on ne analizira nepotpunost erosa, a žena Bik &#263;e mo&#263;i da trpi, pa &#263;e brak potrajati.<br />

<br />

<br />

<strong>BIK - DEVICA</strong><br />

<br />

Busen (Bik) na obali (Devica) ili zemlja na zemlji se prožimaju i nadopunjuju, sve su varijante harmoni&#269;ne. Zajedni&#269;ki rad na ekonomiji, naro&#269;ito ba&scaron; zemlji, veoma zbližuje du&scaron;e. Oba partnera vole prirodu, cve&#263;e, njive, plodove, sukobi su retki i lako popravljivi. U koitusu ne traže previ&scaron;e, zadovoljavaju se sa uhodanim odnosima. Iskre vatre ne lete, njivama je potrebna voda. U starijim danima, ovo su parovi koji nedeljom popodne obavezno idu u krevet na sve&#269;anu igru. Radnim danom skoro redovno ne&scaron;to unesu u ku&#263;u.<br />

<br />

<br />

<strong>BIK - VAGA</strong><br />

<br />

Zemljano brdo (Bik) je pregrubo da bi osetilo lahorovo milovanje (Vaga). Strast Bika je duboka i optere&#263;uju&#263;a, brutalna, a fine emocije Vage to ne podnose i Bik misli da je to prenemaganje. U zgodnim situacijama veselja, zabave, umetnosti, zadovoljstava, na&#273;u se na istom frontu - samo ako ne po&#273;u predaleko. Bik voli punu ku&#263;u stvari, Vaga ne zna da &scaron;tedi novac, raste napetost i male razmirice. Ljubljenje i koitus nisu uzbu&#273;uju&#263;i. Ipak veza može dugo potrajati jer Bik ne zahteva mnogo, a Vaga ne&#263;e da intimne stvari iza&#273;u u javnost.<br />

<br />

<br />

<strong>BIK - &Scaron;KORPIJA</strong><br />

<br />

Obala (Bik) prati reku (&Scaron;korpija) do smrti. Vrlo snažno telesno privla&#269;enje, raspirivanje strasti, mogu&#263;nost ljubomore. Dva najizrazitija erotska tipa na kojima može cela knjiga da se napi&scaron;e. Nesuglasice dolaze od toga &scaron;to Bik želi da sve sre&#273;uje i prikuplja, a &scaron;korpija jure&#263;i za svojim ciljevima sve razbacuje i zanemaruje. Uve&#269;e se obavezno pomire, a polna privla&#269;nost je toliko bu&#269;na i tu se savetuje umerenost. Orgazam je dnevno-no&#263;ni pratilac, dok crv ljubomore spava izme&#273;u oba jastuka.<br />

<br />

<br />

<strong>BIK - STRELAC</strong><br />

<br />

U zemlji (Bik) žar (Strelac), pa to je tihi vulkan; erotski spoj ide do krajnjih granica užuvanja. Upotpunjuju se u poslovima ekonomije, podre&#273;enog i pretpostavljenog. Oboje su dogmati&#269;ni, vole prirodu i životinje, Bik sve vi&scaron;e sa prakti&#269;ne, a Strelac sa idealne strane. Ponekad ih veže i smisao za plasti&#269;ne umetnosti. Eros, normalno, i tu posreduje.<br />

<br />

<br />

<strong>BIK - JARAC</strong><br />

<br />

Busen (Bik) na kamenu (Jarac) kao da su srasli jedan sa drugim. Oba znaka hladna, spora, troma, staromodna. Vežu se interesima imanja i svih vrednosti zemlje. Radom i &scaron;tednjom stvaraju vi&scaron;ak koji ne mogu konzumirati. To ih toliko veže da im ne smeta erotska hladno&#263;a. Imponira im stalnost, ku&#263;a, nekretnine, osiguranje DOZ-a. Polni akt je dužnost, naoko bujan, intimno mlak. Me&#273;utim oni to ne analiziraju. U starosti su odnosi jo&scaron; bolji.<br />

<br />

<strong><br />

BIK - VODOLIJA</strong><br />

<br />

&Scaron;ta &#263;e busen (Bik) na oblaku (Vodolija) ili oblak u busenu. Udaljeni su kao zemlja i nebo. Najmanje jedan mora ostati nezadovoljen. Bik prikuplja i &scaron;tedi, a Vodolija nemilosrdno rasipa. Bik konzervativan, Vodolija lakoumna i ekstravagantna. Može ih povezati veselje, dru&scaron;tvo, muzika, umetnost, deca. Normalno je da Bik drži blagajnu, a ma&scaron;toviti partner nek organizuje zadovoljstvo svojim oblacima. Temperament i tempo polnog akta se ne slažu. Ali ako jedan partner malo zaluta, ne&#263;e svet propasti.<br />

<br />

<br />

<strong>BIK - RIBE</strong><br />

<br />

Busen (Bik) na talasima (Ribe) gasi svoju že&#273; i mora biti zadovoljan. Pored jakih razlika ova se dva znaka nadopunjuju. Bik zna da pra&scaron;ta, a Riba da trpi; nikada ne&#263;e biti toliko nesuglasica koje se ne mogu ovim trikom prebroditi. U finansijama na&#273;u zajedni&#269;ki jezik; mlaki polni odnosi se postepeno u&scaron;altuju i razbujaju. Nikakvih scena, dilema ni incidenata. Svako ima svoj &#269;ar i doživljaj, ponekad ba&scaron; naizmeni&#269;no. Orgazam ne zahtevaju, ali polni odnos nikad ne prolazi u dosadi jer imaju drugo polje razumevanja. Plod je morska trava koja buja sa malo sunca.</p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: horoskop bik bik ljubavni horoskop horoskop horoskopski znak bik ljubavni horoskop ljubavni horoskop bik