NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Strelac - Ljubavni horoskop

Otkrijte kakav je vas ljubavni horoskop kao i slaganje vaseg znaka sa ostalim zodijackim znacima.

Strelac - Ljubavni horoskop

<p>

<img alt="horoskop strelac,strelac ljubavni horoskop,horoskop,horoskopski znak strelac,ljubavni horoskop,ljubavni horoskop strelac" height="150" src="http://content.beomedia.com/media/images/sagittarius28.jpg" width="150" /></p>

<p>

<strong>ONA</strong> je žeravica pod pepelom, uvek može da razgori oganj. Ima vlastita gledi&scaron;ta na eros, ali to ne name&#263;e. Sklona je slobodnom opho&#273;enju, humana, nikad monotona, uvek zna da stane na ravnu nogu sa partnerom, &#269;esto ga i podpomaže. Redovno traži muža iznad proseka, ako je niži ona ga uzvisi. Za svoju žrtvu ne traži kompenzaciju; posle razvoda ne pravi pitanja, oda se sportu ili manastiru. Odu&scaron;evljava, ohrabruje, ima žara i (s) njime vlada. Jo topla, obuhvatna, nudi orgazam - samo duni pepeo. Prijatna intimnost; pada na izjave o izuzetnoj vrednosti, sportu, muzici. Otvorena prema prijatelju, ne stidi se i da se svu&#269;e. Za nju pi&scaron;u Kamu Sutra. Osvaja prijatnom pojavom, duhom i moralnim prigovorom &quot;za&scaron;to si takav...&quot;. Obi&#269;no ne ume da laže.</p>

<p>

<strong>ON</strong> ima koncepciju ljubavi kao zakonitosti reda me&#273;u ljudima. Galantan ljubavnik, zna sve o seksu i fudbalu, a traži ženu koja &#263;e shvatiti njegove ideale, da ga ne razuverava pa makar bio u pitanju bigotizam. Ili bar da bude uz njega s dosetkama i &scaron;alama, da se u njenom krilu odmara od napora. Pristojan neusiljen takt u mladosti, u braku ho&#263;e miran kontakt, poverenje, da podiže partnerku. Misaon je, smatra da se sve na vreme može popraviti; ali ako ona sve ne shvati on gubi moralnu snagu. Ne konrtoli&scaron;e partnerku i ne vara je, a ako ona prevari on svesno pre&#263;utkuje držeci tako moralnu premo&#263; u braku. &#268;ist je i svetao, u normalnim uslovima najbolja erotika i du&scaron;evna veza, u životu ipak &#269;esto ima dva braka. Uzajamno poverenje je za njega najvažnija stvar u životu.</p>

<p>

<strong>Slaganje Strelca sa ostalim znacima Zodijaka</strong></p>

<p>

<strong>STRELAC - OVAN</strong><br />

Plamen (Ovan) i žar (Strelac) ne mogu jedan bez drugoga. Toplina, sjaj, idealizam, optimizam, odu&scaron;evljenje. Cene ljudski poredak, nadopunjavaju se du&scaron;evno, shvataju telesno. Privla&#269;nost je spontana, bez okoli&scaron;avanja pristupaju zadovoljstvu. Neki vi&scaron;i ideali i ljudska ose&#263;anja ih posebno vežu, a tako i planovi. U erotskom spoju jednaka toplina, tempo i takt. Orgazam po pravilu normalan, prijatan koitus i posle njega normalni prijateljski odnosi. Ova dva tipa mogu ostvariti ideal krilatoga boga.</p>

<p>

<strong>STRELAC - BIK</strong><br />

U zemlji (Bik) žar (Strelac), pa to je tihi vulkan; erotski spoj ide do krajnjih granica uživanja. Upotpunjuju se u poslovima ekonomije, podre&#273;enog i pretpostavljenog. Oboje su dogmati&#269;ni, vole prirodu i životinje, Bik sve vi&scaron;e sa prakti&#269;ne, a Strelac sa idealne strane. Ponekad ih veže i smisao za plasti&#269;ne umetnosti. Eros, normalno, i tu posreduje.</p>

<p>

<strong>STRELAC - BLIZANCI</strong><br />

Uvek se drže jedan drugoga, jer gde ima vatre (Strelac) ima i dima (Blizanac). Spontana i jednostavna klima. Poznanstvo preko dalje rodbine, putovanja ili pisanja. Tako&#273;e se mogu sresti na interpretacijama ideja. Otvoreno i jednostavno zbližavanje. Lako milovanje, golublje ljubljenje i kona&#269;no vrlo sretna erotska veza. Podavanje ide spontano, bez razmi&scaron;ljanja. Sam akt je dodu&scaron;e brz ali to toplina odnosa usaglasi. Vetar (Blizanci) postaje topliji, žar (Strelac) svetliji. Nejasno&#263;e u interpretacijama mute odnose, zato je potrebno ipak pogledati uporedne aspekte.</p>

<p>

<strong>STRELAC - RAK</strong><br />

Izvor (Rak) izbija i žar (Strelac) se na njemu gasi. Uz najbolju volju oba znaka mora do&#263;i do nesporazuma; voda (Rak) i vatra (Strelac) se ne podnose. Kontakt s drugim tipom brzo pokvari ovakvu vezu. Lo&scaron;i aspekti Jupitera (vladaju&#263;e planete Strelca) donose velike nevolje zbog reda i zakona, a lo&scaron;i aspekti Meseca (vladaju&#263;e planete Raka) kvare du&scaron;evnu harmoniju, pa &#269;ak i zdravlje. Ovi se tipovi mogu složiti u nekim sferama vi&scaron;e ljubavi: Religiozne teme, spa&scaron;avanje sveta, fatum stradanja, zagrobni život, reinkarnacija i sl. Ina&#269;e mogu dugo zajedno da rade, a da se pri tom ne javi neka erotska želja.</p>

<p>

<strong>STRELAC - LAV</strong><br />

Svetlo (Lav) i žar (Strelac) se upotpunjuju. Erotski odnosi topli, koitus snažan i &#269;ist. Drug druga podiže, vernost u braku, zajedni&#269;ka putovanja, saglasnost ideologija, javna &#269;ast i položaj. Sve ovo je jo&scaron; vi&scaron;e izraženo ako su aspekti Sunca i Jupitera (vladaju&#263;ih planeta ova dva znaka) jaki, dobri pa &#269;ak i lo&scaron;i. Oni se vežu moralnim i prirodnim zakonima, ili zakonska ljubav ili ona slobodna prirodna, nikad laži. Lav je glavni gospodar, ali Strelac zato ne trpi, život te&#269;e bez iluzija; prati ih stalno neka svežina.</p>

<p>

<strong>STRELAC - DEVICA</strong><br />

Jedan hladi (Devica), drugi greje (Strelac). Ipak imaju ne&scaron;to zajedni&#269;ko, udrobljeno, sitno i krupno, ispitiva&#269;ko. Seks ih ne vezuje, ali se neverovatno razumeju na sporednom koloseku -upravo na skretnicama. Oboje su pokretni, rado putuju, idu u turiste, lov i more, u&#269;enja, filozofiranja, ponekad i religija. Samo ako su lo&scaron;i aspekti Merkura i Jupitera (njihovih vladaju&#263;ih planeta) u uporednom horoskopu, onda izbija ideolo&scaron;ki sukob. Ako je Devica mu&scaron;karac, on ženu Strelca ne zadovoljava, ali je veza ipak trajnija nego u suprotnom slu&#269;aju.</p>

<p>

<strong>STRELAC - VAGA</strong><br />

Lahor (Vaga) pristojno raspaljuje žar (Strelac); lagano zagrevanje milovanjem, uvodna igra sa puno poverenja, topla ljubljenja, sve vodi ka izvanrednom intimnom životu sa redovnim vrhunskim uživanjem u seksu. Zbližava ih muzika, ples, studije prava, umerena klima. Ovde se na&#273;e vrlo &#269;ist eti&#269;ki odnos za&#269;injen erotskom lepotom. Samo u slu&#269;aju da im je lo&scaron; aspekt izme&#273;u vladaju&#263;ih planeta Venere i Jupitera kontakt kasnije postaje nekako bljutav, dosadna bigotska veza, suvi&scaron;ni tro&scaron;kovi i napori da se ne&scaron;to popravi; scena nema pa i ovako traljav brak i dalje traje.</p>

<p>

<strong>STRELAC - &Scaron;KORPIJA</strong><br />

Reka (&Scaron;korpija) na žar (Strelac), požar na potok. Dve žestoke strasti ali razli&#269;itih priroda, voda i vatra. Takmi&#269;enje paljenja i ga&scaron;enja, iskre, vodopadi. Lako se otkriju i poveravaju u ozbiljnim razgovorima o svetskim temama: pravo, filozofija, pravda, astronomija, politika, mistika itd. i s takvih tema i u&#269;vr&scaron;&#263;enog poverenja polako pre&#273;u na intimne odnose. &Scaron;korpija name&#263;e &#269;ar neistraženog erosa, Strelac odgovara otkrivaju&#263;i jednostavno telesne draži. Igra je veoma zanimljiva, orgazam &#269;est, ali jedan se mora iscrpeti. Ovo je igra crne i bele magije i ako su kojim slu&#269;ajem Mars i Jupiter (njihove vladaju&#263;e planete) u lo&scaron;em aspektu, polako se razvija razorna seksualna mržnja.</p>

<p>

<strong>STRELAC - STRELAC</strong><br />

Žar (Strelac) sa žarom i vatra traje dugo, do starosti. Poverljivi, &#269;isti i goli kao prvobitni ljudi, bez greha i nerazumnog stida. Živi i daj drugome da živi; u slobodi i optimizmu odgajaju decu. Odlu&#269;uju se na prvi kontakt bez nekog izmotavanja, prirodno i direktno. Spontano doživljavaju erotske užitke. Sara&#273;uju na materijalnom uzdizanju, studijskim putovanjima, zakonima, sportu, muzici, u crkvi i dr. Ali ako im je kojim slu&#269;ajem Jupiter u me&#273;usobno lo&scaron;em aspektu (ako je razlika u godinama oko 3, 6 ili 9 godina) dolazi do mu&#269;nog nesporazuma zbog vere ili pogleda na svet.</p>

<p>

<strong>STRELAC - JARAC</strong><br />

Erotski spoj može do&#263;i spontano, ali ostaje neuredan, nepotpun. Tako produžuju i ostaju verni. Povezuju ih vi&scaron;i ciljevi religije, politike, strategije... Žar (Strelac) na kamenu (Jarac) je zanimljiv ratni simbol. Obi&#269;no zaklju&#269;e brak zbog upliva roditelja, nasle&#273;a, saveta, obezbe&#273;enja; &#269;vrsto se drže radi dece. Topli žar i ledeni kamen ne prekidaju vezu, žive sa brigama oko imanja i razlikama du&scaron;evnih stanja. Ako Strelac proba zabranjeno vo&#263;e, može mu se to i osladiti, ali se veza opet ne&#263;e prekinuti. Ako su im uzajamno Jupiter i Saturn u lo&scaron;em aspektu onda je to gorak život pun trpljenja koga jedino neki vis-major može dokraj&#269;iti.</p>

<p>

<strong>STRELAC - VODOLIJA</strong><br />

Žar (Strelac) na oblaku (Vodolija) je lepo videti. To je munja, grom. Nenadane zanimljive veze, spolja izgledaju ili &#269;udne ili besmislene, intimno se smiruju i upotpunjuju. Verni su jedan drugome iako se to ne zahteva ni sa jedne strane. Ako je Strelac mu&scaron;ko onda je vi&scaron;e vatre, u protivnom je potrebno na prozoru &#269;ekati dok se partner seti ku&#263;e. Spolja &#263;e se jednom od njih neko udvarati, ali straha nema, ovaj par ne poznaje ljubomoru i kod ku&#263;e umeju stvari srediti. Vežu ih doma&#263;e diskusije kao i politi&#269;ke rasprave. S dobrim aspektima mogu&#263;e su dobre &scaron;pekulacije, kocka i sl. a s lo&scaron;im aspektima o&scaron;tre diskusije na visokom nivou.</p>

<p>

<strong>STRELAC - RIBE</strong><br />

Ljubljenje je dodir epitela, polni akt jedva ne&scaron;to vi&scaron;e; bezvezno, nepotpuno, žar (Strelac) propada u talasima (Ribe). Lako se zasite, zamore, neutrali&scaron;u, teže dolaze do dece. Brige i teži ali bu&#269;ni sukobi. Verske razlike ovde igraju neku glupu ulogu. Oboje su pažljivi; tako se sa jedne strane razvije papu&#269;arenje (Ribe), a druga strana potraži spoljnjeg saradnika. Ma kavi da su aspekti vladaju&#263;ih planeta Jupitera i Neptuna zna&#269;e neki konfuzan brak ili vezu kome se ne može sagledati svrha. Obi&#269;no Ribe vi&scaron;e trpe, umeju vi&scaron;e da zamute i vi&scaron;e progutaju. Žar se gasi, talas se smiruje; u starosti se smire, ali intimno se pitaju da li nam je sve ovo trebalo.<br />

&nbsp;</p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: horoskop strelac strelac ljubavni horoskop horoskop horoskopski znak strelac ljubavni horoskop ljubavni horoskop strelac