NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Jarac - Ljubavni horoskop

Otkrijte kakav je vas ljubavni horoskop kao i slaganje vaseg znaka sa ostalim zodijackim znacima.

Jarac - Ljubavni horoskop

<p>

<img alt="horoskop jarac,jarac ljubavni horoskop,horoskop,horoskopski znak jarac,ljubavni horoskop,ljubavni horoskop jarac" height="150" src="http://content.beomedia.com/media/images/capricorn28.jpg" width="150" /></p>

<p>

<strong>ONA</strong> je gorin cvet u dolini, zapu&scaron;tena, neshva&#263;ena; privu&#269;e nas pogledom ali malo obe&#263;ava, jo&scaron; manje daje. Nema strasti, ni osmeha, ne koketira; prirodna, verna, a u te&scaron;kim &#269;asovima veoma požrtvovana. Ne dozvoljava ni erotske &scaron;ale; ra&#273;e masturbacija. Nije za sekretaricu, ali jeste za film, režiju, pozori&scaron;te, izu&#269;avanja na podru&#269;ju opipljivoga. Pribavi sebi po&scaron;tivanje porodice i dru&scaron;tva. Niži tip je uvek blizu blamaže, bljuje proste re&#269;i, blud za &#269;iste pare jer eros je samo na re&#269;ima.<br />

&nbsp;Ne reaguje na udvaranja pa kasnije žali. Redovno je u stavu odbrane, a padne na kriti&#269;ka dokazivanja kako je ba&scaron; ona izuzetna žena, kako je lepo s njom studirati, planirati ili planinariti. Tako ozbiljno i kriti&#269;ko udvaranje polako u njoj budi zanos i vi&scaron;e joj nije potreban jedan u rezervi. Jo kao pe&#263;ina, prilaz leden, dubina topla, bez kreveta ni&scaron;ta. Ne želi ku&#263;ne prijatelje, nikakav trougao, a kamoli multiseks. Verna zbog hladno&#263;e, ne verstvo ne pra&scaron;ta, ali se ne osvr&#263;e - namerno.</p>

<p>

<strong>ON</strong> je bez romantike i strasti, hladan i odmeren; konstruktivan realist manje je zainteresovan za erotske igre, a vi&scaron;e za ekonomske procene. Investira u budu&#263;nost, traži ženu za majku, a heteru za ljubav. Nije bez kompleksa, podozriv je i izolovan. Ciganska muzika ga pokrene iz nostalgije pa u dobrom &scaron;timungu shvati sevdah. Nevernost mu se gadi, ume da trpi, ali i na vreme zrelo i neodložno prese&#269;e tok stvari ako ne ide kako treba. Strog je otac, decu &#263;e sam uredno izvesti na put, ženu zaboraviti. Na zabave ne ide sam, ali u ku&#263;i &#263;utke &#269;ita novine. Poljubac je o&#269;inski. U koitusu nekako trom, zadovoljava dimenzijama. Ne preporu&#269;uje se za strastvene žene.</p>

<p>

<strong>Slaganje Jarca sa ostalim znacima Zodijaka</strong></p>

<p>

<strong>JARAC - OVAN</strong><br />

Plamen (Ovan) i kamen (Jarac) - to jeste stih, ali i opasan. Lako i toplo na tvrdo i hladno. Toliko zna&#269;ajnih razlika da se ova veza na prvi pogled ne preporu&#269;uje. Veze se ina&#269;e te&scaron;ko ostvaruju, a jo&scaron; teže održavaju; odnosi zadrti, nametanje volje, terorisanje, deca svojeglava. Obi&#269;no se Ovan prvi odlu&#269;uje da zavr&scaron;i tu glupu vezu. Ljubljenje je kamen u plamen. Sre&#263;om ovi tipovi se zaista retko sre&#263;u. Ako su dobri aspekti vladaju&#263;ih planeta Marsa i Saturna, veza može i potrajati, naprimer u nekim vojno-industrijskim poslovima i sli&#269;no.</p>

<p>

<strong>JARAC - BIK</strong><br />

&nbsp;Busen (Bik) na kamenu (Jarac) kao da su srasli jedan sa drugim. Oba znaka hladna, spora, troma, staromodna. Vežu se interesima imanja i svih vrednosti zemlje. Radom i &scaron;tednjom stvaraju vi&scaron;ak koji ne mogu konzumirati. To ih toliko veže da im ne smeta erotska hladno&#263;a. Imponira im stalnost, ku&#263;a, nekretnine, osiguranje DOZ-a. Polni akt je dužnost, naoko bujan, intimno mlak. Me&#273;utim oni to ne analiziraju. U starosti su odnosi jo&scaron; bolji.</p>

<p>

<strong>JARAC - BLIZANCI</strong><br />

Vetar (Blizanci) po kamenu (Jarac)! Kontakt se &#269;ak i ne ose&#263;a. Blizanac nezadrživo beži, Jarac hladno str&#269;i. Ljubav je od po&#269;etka mlaka i treba prona&#263;i neki drugi interes da bi se jedva na&scaron;li pred oltarom. Filozofija, industrija ili ekonomska ra&#269;unica; eros nikako. Blizanac je prebrz i neozbiljan, drugi prespor i konzervativan. Ni smisla ni užitka, svako igra igru za sebe, koitus proma&scaron;en. Nekad jedan drugome posluže, a tu Blizanac uvek ima podre&#273;enu ulogu. Samo malo vetre i dim (Blizanac) &#263;e nestati, kamen (Jarac) ostati.</p>

<p>

<strong>JARAC - RAK</strong><br />

Svako se rado zaustavi pred ovim fenomenom izvor (Rak) u kamenu (Jarac). Sudbinski zanimljive veze, kao po vi&scaron;im zakonima stvoreni jedan za drugoga. Eros ovde nema posla, orgazam je za njih ne&scaron;to nisko, drže se sigurno, spremni na svake žrtve. Rak je siguran da &#263;e ga partner-despot braniti, a Jarac je siguran da &#263;e na&#263;i miran kutak topline &scaron;to njemu hladnome toliko prija. Niže tipove vezuje ekonomija i ku&#263;a, a vi&scaron;e rad za slavu. Nema &scaron;ta, Rak vi&scaron;e trpi, ali on je sretan jer strada za svoj ideal. Bolje je ako je Jarac mu&scaron;karac, jer on dobro zna &scaron;ta radi i &scaron;ta može.</p>

<p>

<strong>JARAC - LAV</strong><br />

Fata-morgana, neshvatljiv spoj, proma&scaron;en eros. Svetla (Lav) stena (Jarac) je lepa samo iz daljine. Ekstremi toplog optimiste i hladnog pesimiste toliko su udaljeni da ih krilati bog ne može spojiti. Sre&#263;om oni se i retko sre&#263;u. U braku Lav trpi, pa &#263;e potražiti pomo&#263; izvan braka i Jarcu je potreban afrodizijak da bi zadržao vru&#263;eg Lava. Ovde nema papu&#269;ara, kralj i despot se ljute, ali za divno &#269;udo ne raskidaju brak dugo. &#268;esto je to duga tragedija, koja se može zavr&scaron;iti i nesre&#263;om, naro&#269;ito ako su lo&scaron;i aspekti vladaju&#263;ih planeta ova dva znaka Sunca i Saturna.</p>

<p>

<strong>JARAC - DEVICA</strong><br />

Pesak (Devica) se drži za kamen (Jarac) sve dok ga vis-major ne odvoji. Seksualne veze su hladne i trajne. Smi&scaron;ljeno i bez uzbu&#273;enja zapo&#269;inju prvi kontakt, ljubljenje je nekako konvencionalno, koitus je &#269;ista dužnost. U braku ostaju verni, pogotovo ako se bave ekonomijom, prirodom, zemljom, astronomijom i sl. U radu im kriti&#269;ki stavovi pomažu da stvari dalje usaglase. U sudbonosnim trenucima ostaju &#269;vrsto vezani kao pesak koga pritisak pretvara u kamen. Devica vi&scaron;e trpi, pot&#269;injena je, ali Jarac ne beži od obaveza, samoprekorno ide do kraja života.</p>

<p>

<strong>JARAC - VAGA</strong><br />

Lahor (Vaga) na kamen (Jarac)! Taman da ga ohladi. Ekscentri&#269;ne veze, seksualno proma&scaron;ene, nema uzbu&#273;enja a kamo li vesele igre u krevetu. Vaga laka i emotivna, Jarac kameno srce; Vaga lako tro&scaron;i, Jarac s naporom skuplja; Vaga zadovoljna sa svojim obrazovanjem, Jarac prigovara da se treba uzdi&#263;i. Vaga lako zapo&#269;ne poznanstvo, Jarac jedva &#269;eka da ga neko izazove. Tako nastane ova &#269;udna veza. Izlaz je dobar ako se Jarac bavi nekim materijalima, drži &#269;vrsto blagajnu, a Vaga angažuje za marketing i prodaju. Veselje i tuga idu nekako zajedno; nijedan od partnera nije dovoljno odlu&#269;an da prekine ovu proma&scaron;enu vezu.</p>

<p>

<strong>JARAC - &Scaron;KORPIJA</strong><br />

Tiha reka (&Scaron;korpija) breg (Jarac) roni. Posle strpljivog opsedanja tvr&#273;ava mora pasti. Ovi odnosi po&#269;inju sa punom ozbiljno&scaron;&#263;u: dodir ruke, milovanje, postepeni uvod. Do jakog uzbu&#273;enja te&scaron;ko može do&#263;i, jer nedostaje vatra. Povezuje ih razgovor o ozbiljnim temama, tragedijama i sl. ili zajedni&#269;ki rad na istraživanju. Ako su im Mars i Saturn (njihove vladaju&#263;e planete) u lo&scaron;em aspektu dožive zajedni&#269;ku tragediju i dugo nose drug druga u uspomeni. Ina&#269;e zbog same &#269;vrsto&#263;e elementa znaka, pa i hladno&#263;e, veza se može dugo održati. Devojka se predugo opire, nekad &#269;ak i u prvoj bra&#269;noj no&#263;i. Toplina igra veoma zna&#269;ajnu ulogu.</p>

<p>

<strong>JARAC - STRELAC</strong><br />

Erotski spoj može do&#263;i spontano, ali ostaje neuredan, nepotpun. Tako produžuju i ostaju verni. Povezuju ih vi&scaron;i ciljevi religije, politike, strategije... Žar (Strelac) na kamenu (Jarac) je zanimljiv ratni simbol. Obi&#269;no zaklju&#269;e brak zbog upliva roditelja, nasle&#273;a, saveta, obezbe&#273;enja; &#269;vrsto se drže radi dece. Topli žar i ledeni kamen ne prekidaju vezu, žive sa brigama oko imanja i razlikama du&scaron;evnih stanja. Ako Strelac proba zabranjeno vo&#263;e, može mu se to i osladiti, ali se veza opet ne&#263;e prekinuti. Ako su im uzajamno Jupiter i Saturn u lo&scaron;em aspektu onda je to gorak život pun trpljenja koga jedino neki vis-major može dokraj&#269;iti.</p>

<p>

<strong>JARAC - JARAC</strong><br />

Stena (Jarac) na kamenu (Jarac) - udala se samo da nije kod ku&#263;e. &Scaron;ta ti je tu ti je, hladan seks bez uzbu&#273;enja i lepote. &#268;esto name&scaron;teni ili politi&#269;ki brak. Poljubac po&scaron;tovanja, brak bez milovanja. Vernost je osigurana ve&#263; u startu. I saradnja na poslu ekonomije. Vežu ih roditelji a kasnije deca; brak tradicije. Nije dobro ako je razlika u godinama 7 - 8, ili 15. Povu&#269;en život, porodica, ekonomija, kod vi&scaron;ih tipova geografija, astronomija, ili druge pragmati&#269;ke studije.</p>

<p>

<strong>JARAC - VODOLIJA</strong><br />

Jarac vu&#269;e nazad dole, Vodolija napred gore. Obostrano se sputavaju, smetaju, hlade. Jarac gleda nazad u tradicije pa je veran, Vodolija u viziju budu&#263;nosti pa je slobodna; ljubavna veza ve&#263; na startu besmislena. Kamen ne stoji na oblaku, a oblak (magla) je blizu stena samo u nevremenu. Ne slažu se ni u materijalno-finansijskom smislu; Jarac &scaron;tedi, Vodolija rasipa. Lo&scaron;i aspekti njihovih vladaju&#263;ih planeta Saturna i Urana siguran su znak te&scaron;kih tragedija, bilo zbog elementarnih sila ili dru&scaron;tvenih pokreta. Jedva bi se nekako mogli na&#263;i na polju tehnike, ali eros je bolje da zaobi&#273;u.</p>

<p>

<strong>JARAC - RIBE</strong><br />

Vidljive i nevidljive opasnosti. Nadvodni ili podvodni morski greben. Brod ne plovi sigurno. Poljubac mlak, mlitava veza, erotska veza se ne preporu&#269;uje; u koitusu aluzije kao da drugi partner nezna ili je frigidan. Ali ako se ova dva tipa ve&#263; spoje onda traže sre&#263;u i stradaju. Muke sa obi&#269;ajima i starijima. Veže ih prou&#269;avanje, ideali žrtve, misli koje su za&#269;injene ve&#269;nim. Nemaju snage da prekinu. Ribe obi&#269;no vi&scaron;e stradaju. Ako su im pored svega i lo&scaron;e aspektovane vladaju&#263;e planete Saturn i Neptun (Jupiter), to je patni&#269;ki život dvoje nesretno vezanih goliota, i na kraju nasukan brod.<br />

&nbsp;</p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: horoskop jarac jarac ljubavni horoskop horoskop horoskopski znak jarac ljubavni horoskop ljubavni horoskop jarac