NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Ljubav nema granica 5deo

Ljubavne sms poruke

Ljubav nema granica 5deo

<p>

Kao duga nestajem, bez sunca umirem. Nije ljubav ki&scaron;a da prestane Kad nekog voli&scaron;, to zauvek ostane. I dala sam, i dat &#263;u, i sad &#263;u, i opet &#263;u, ljubav jednom de&#269;aku&hellip;</p>

<p>

&hellip; i da mi daju svet da uzmem sebi, da me u&#269;ini ja&#269;om od Boga, sekundu razmi&scaron;ljala ne bi, uzela bih tebe umesto toga!</p>

<p>

Granica najve&#263;e ljubavi se nalazi ondje gdje smo ti i ja&hellip;</p>

<p>

I da snovi ne postoje ne postoje, ti bi mi bio san&hellip;</p>

<p>

Kad do&#273;e&scaron; na most, pogledaj u reku ispod mosta &scaron;to te&#269;e, to su moje suze koje teku sada kada sam bez tebe.</p>

<p>

Ti si mi dao da ti u o&#269;i zaronim, ti si me zvao da njima du&scaron;u otvorim. Pogledaj mesec zlatni sja, dok nebo ljubim ja u tvom oku boje sna, moja zvezdo jedina</p>

<p>

Pevaj mi pesmu i ne daj da srce pla&#269;e, stisni mi ruku jako, ja&#269;e i jo&scaron; ja&#269;e! Poljubi usne moje, opi me, podari mi sre&#263;u . . . VOLI ME</p>

<p>

Kad vetar odsvira svoju simfoniju i okrene stranicu nota, seti se devojke koja je bila slu&#269;ajan prolaznik tvoga života</p>

<p>

Ako mi vežu o&#269;i ja &#263;u te na&#263;i, ako mi obri&scaron;u suze ipak &#263;e te&#263;i, ako mi zarobe srce moja &#263;e te du&scaron;a voleti, ako mi izbri&scaron;u pro&scaron;lost, ja &#263;u te se setiti . . . !</p>

<p>

Gde si sad moj an&#273;ele? I suze su presu&scaron;ile. Gde si sad kad trebam te, do&#273;i no&#263;as i probudi me!!!</p>

<p>

Gde god po&#273;e&scaron; &scaron;irom sveta, gdje god žarko sunce sja, nigde ne&#263;e&scaron; na&#263;i devojku da te voli kao ja!!!</p>

<p>

I pustit &#263;u ovu suzu ti&scaron;e jer tebe nema pored mene vi&scaron;e!!</p>

<p>

I sve sam druge tvojim imenom zvala, i sve im uzela, a ni&scaron;ta im dala, jer kad se samo tvojih o&#269;iju setim, na svim se nedužnim de&#269;kima svetim!!!Iz o&#269;iju suze kaplju, usne tvoje ime &scaron;ap&#263;u, a srce boli stoga &scaron;to te ludo voli!!!</p>

<p>

Ja &#263;u tebe no&#263;ima sanjati tvoje ime ne&#269;ujno dozivati, ti si vizija mog sna, du&scaron;o moja daleka. O&#269;i moje traže te, usne zovu te do&#273;i molim te jer ludo VOLIM TE!!</p>

<p>

Ja znam da nemam vi&scaron;e prava na tebe, ali ipak ne može&scaron; mi uzeti snove. U snovima</p>

<p>

te imam samo za sebe i ne dajem te nikome!!</p>

<p>

Je li greh &scaron;to te želim svaki tren, i &scaron;to mi je pogled zaljubljen. Ako je greh to, Bog neka oprosti srcu koje je celog života &#269;ekalo nekoga kao &scaron;to si ti!</p>

<p>

Jo&scaron; uvek želim iskrenu sme&#273;u dubinu tvojih o&#269;iju, želim da moja ruka dodirne tvoju, toplinu tvojih usana na usnama želim, želim samo da me ljubi&scaron; i voli&scaron; do kraja!</p>

<p>

Jedino ti zna&scaron; &scaron;to mi treba, tvoj topli osmeh i ljubav do neba. Jedino ti može&scaron; da mi to da&scaron;, zato te i volim, samo da zna&scaron;.</p>

<p>

Kad bi kralj sveta bila, on se ne bi Zemljom zvao, tvoje ime bi mu dala. Kad bi svemirom carevala, svaku zvezdu, sve bih tebi darovala.</p>

<p>

Kad bi ljubav svoju suzama morala dokazati, ja plakala bih dan i no&#263;, ali suze svoje nikad isplakala ne bih jer te volim kao bolesnik svoj poslednji dah!!!</p>

<p>

Kad bih opet srela tebe, ponovo bih sre&#263;u srela, jer de&#269;ka sli&#269;nog tebi vi&scaron;e nikad sresti ne&#263;u!!!</p>

<p>

Kad oseti&scaron; najteži trenutak u životu, kad izgubi&scaron; poverenje u samog sebe, seti se bar tad da postoji netko ko misli na tebe!!!!</p>

<p>

Kad ovu no&#263; pobedi dan i kad se probudi priroda iz sna, tebe neka probude &scaron;apati moji. Jedina moja volim te ja!!!!!!!</p>

<p>

Kad pro&#269;ita&scaron; ovu poruku, ti pomisli na mene, kako me srce steže! Otkad tebe znam sve me za tebe veže. Tvoje ime u srcu nosi&#263;u i dok živim tebe vole&#263;u!!!!!!!!</p>

<p>

Kad se poklope kazaljke na satu i kad otkuca pono&#263;, ti zatvori o&#269;i i stisni ih ja&#269;e i seti se one koja zbog tebe pla&#269;e!!!!!</p>

<p>

Kad se probudi&scaron; jedne divne no&#263;i, ti pogledaj kroz prozor svoj i preko najlep&scaron;e zvezde primi poljubac moj!!!!!!</p>

<p>

Kad se setim tebe u hladnim no&#263;ima bol mi na du&scaron;i po&#269;iva, srce me zaboli jer te ono jo&scaron; uvek ludo voli!!!!!</p>

<p>

Kad te nema moji snovi se izgube, moja ma&scaron;ta se zamrzne, moje usne ne govore, moja du&scaron;a se izbri&scaron;e i sva bol postane!!</p>

<p>

Kad bude&scaron; spavao, u san &#263;u ti do&#263;i ja, da te vidim, da te grlim, da te ljubim, da te imam samo za sebe. Jer jedino te tada mogu imati, nesu&#273;ena ljubavi!!!</p>

<p>

Kao more &scaron;to se nji&scaron;e, kao kapi ki&scaron;e, kao vetar &scaron;to lagano pu&scaron;e, kao zaljubljene du&scaron;e, kao &scaron;to srce voli i za ljubav moli, kao &scaron;to sunce sja, tako te volim ja!!!</p>

<p>

Kaži mi sad, mili moj, za&scaron;to je tužan pogled tvoj, za kim tvoje srce pati ho&#263;e&scaron; li mi svoju ljubav dati. Dok u no&#263;i oganj gori, seti se dragi, neko te voli!!!</p>

<p>

Kle&#269;im ispred slike tvojem, suze kvase lice moje. Sklopljenih ruku te molim: oprosti mi jer te volim!!!!!</p>

<p>

Oprosti mojim o&#269;ima &scaron;to u pogledima traže tvoje! Oprosti mojim usnama &scaron;to žele osetiti tvoje! A ovo zadnje &scaron;to te molim, oprosti mi &scaron;to te volim!!</p>

<p>

U tihoj no&#263;i kad se probudi&scaron; seti se onog kog najvi&scaron;e ljubi&scaron;. Ljubi ga ljubi &ndash; ne&#263;e&scaron; se kajati, jer ta &#263;e ljubav do groba trajati!!</p>

<p>

Poljubi me pa &#263;e&scaron; videti da li ti lažem, kad ti kažem da te volim!!!</p>

<p>

Ne volim život, ali živim zbog tebe! Ne volim suze, ali pla&#269;em zbog tebe! Ne volim</p>

<p>

pi&#263;e, ali pijem zbog tebe! Ne volim sebe, ali zato volim tebe!!!!!!</p>

<p>

Gasi se u meni sve. Plamti samo onaj kutak srca koji postoji samo za tebe&hellip;Zato jo&scaron; i</p>

<p>

živim&hellip;</p>

<p>

Ni&scaron;ta nije kao ti, niko nije kao ti, niti &#263;e te iko meni zameniti.</p>

<p>

Daj mi tvoje usne, da na njima gorim, daj mi tvoje srce, vidi&scaron; da te volim, daj mi tvoju</p>

<p>

ljubav neka bude moja, daj mi svoju ljubav sudbina sam tvoja!!!</p>

<p>

Htela sam ti re&#263;i da srce samo tebe voli. Htela sam ti re&#263;i da ljubav stvarno boli. Znam, negdje si, s drugom, ali znam da to nije sve jer srce pamti VOLIM TE!!!</p>

<p>

Zelene o&#269;i zavode, za plavima se luduje, za crnima se umire, a za sme&#273;ima se tuguje!!!</p>

<p>

Moj je život pesma bez kraja, ono &scaron;to želim je daleko od raja. Pakao je za mene svaki dan bez tebe i sve &scaron;to želim je da te imam uza se! VOLIM TE &ndash; Shvati to!!!</p>

<p>

Kad &#269;ovjek izgubi ono &scaron;to je voleo, živi da bi se se&#263;ao onoga &scaron;to je izgubio!!!</p>

<p>

Ljubim drugog, a ne ose&#263;am i svaki dodir je kao da ustajem na nogu &scaron;to je utrnula, bez ljubavi, nadanja, bez tebe NE IDE!!</p>

<p>

Volim jedne o&#269;i, volim njihov sjaj, volim samo tebe i to ve&#263; jednom znaj!!!</p>

<p>

Za&scaron;to ljubiti kad ljubav donese bol? Za&scaron;to plakati zbog jedne rije&#269;i: &raquo;ON&raquo;?</p>

<p>

Živeti me&#273;u hiljadama, a misliti na jednog zna&#269;i voleti ga!!</p>

<p>

Volela bih da sam suza u o&#269;ima tvojim, da padam niz lice tvoje i da umrem na usnama, sve bi trajalo 4 sekunde za tebe, a za mene bi to bila cela ve&#269;nost!!</p>

<p>

Ako ti ljudi ljubav ukradu, ako si sam i srce te boli, ako ti lo&scaron;e krene, seti se da ima&scaron; mene!!</p>

<p>

Uvek &#269;eznemo za onim &scaron;to je zabranjeno i želimo &scaron;to nam se uskra&#263;uje!!</p>

<p>

Jo&scaron; &#263;e mnogi dani pro&#263;i. I sunce &#263;e divno sjati, a da samo tebe volim to nikad ne&#263;e&scaron; znati!!!</p>

<p>

Volim jednog de&#269;ka, sme&#273;e o&#269;i ima, ne znam da me voli, ali gleda me njima!!!!</p>

<p>

Slu&scaron;ala sam re&#269;i s kojima si rekao sve. Samo nisi bio hrabar da kaže&scaron; mrzim te!!!</p>

<p>

Kad vidi&scaron; pticu u visokom letu, ti se seti mene u dalekom svetu. Gde god ode&scaron; putevima sveta, gde god sunce sja, nigde nikog ne&#263;e&scaron; na&#263;i da te voli kao ja!!!</p>

<p>

Ti si moja gre&scaron;ka, gre&scaron;ka du&scaron;e, srca, tela, jedno lažno obe&#263;anje, neko kog sam gre&scaron;kom srela!!!!</p>

<p>

Umre&#263;u jedne letnje ve&#269;eri dok cela priroda spi, nitko ne&#263;e plakati osim moje majke, a možda i ti!!</p>

<p>

Volim zvezde, volim mesec, volim njihov sjaj, volim samo tebe i tvoj zagrljaj! Volela bi da me voli&scaron;. Ako si no&#263; ja &#263;u biti zora i bljesak svetlosti u no&#263;i. Volela bih da me voli&scaron; i da dani budu pesma. Ako si izvor, ja &#263;u biti u živoj steni bistra &#269;esma!</p>

<p>

Sedim kraj otvorene knjige: re&#269;i napisati ne mogu, re&#269;i prozboriti ne mogu, sve zbog tebe&hellip; ruka mi drhti, usne mi gore, sve zbog tebe&hellip;JER TEBE VOLE!!!!</p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: ljubavne poruke ljubavne sms poruke sms poruke ljubav bez granica