NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Kako devojke odmeravaju muskarce

Kad muskarac primeti zgodnu zenu u diskoteci ili kaficu, na scenu stupa njegova masta.

Kako devojke odmeravaju muskarce

<p align="JUSTIFY">

<span id="body">Kad mu&scaron;karac primeti zgodnu ženu u diskoteci ili kafi&#263;u, na scenu stupa njegova ma&scaron;ta. U ve&#263;ini slu&#269;ajeva nije ni bitno &scaron;ta ona nosi - u va&scaron;oj glavi ve&#263; se sklapaju najrazli&#269;itije slike i ideje... Sa druge strane, kad žena spazi mu&scaron;karca, njene prve misli &#263;e vrlo retko biti o seksu. Žene radije zapažaju mu&scaron;karce koji izgledaju kao da mogu da podnesu sve izazove života - fizi&#269;ke, emocionalne, &#269;esto i finansijske. One traže mu&scaron;karca koji ume da vodi ra&#269;una o sebi. Zato i ne &#269;udi &scaron;to se, u trenutku kada neku damu zamolite za ples, ose&#263;ate kao da nad vama obavlja paralelno sistematski zdravstveni pregled i brzu procenu finansijske likvidnosti. </span></p>

<p align="JUSTIFY">

<span id="body">Suprotno ra&scaron;irenom mi&scaron;ljenju, žene su zapravo vi&scaron;e vizuelni tipovi od mu&scaron;karaca. Mu&scaron;karci gledaju, dok žene vide. One mogu da vas procene brže i lak&scaron;e i da vide ono &scaron;to žele da vide, a da pri tom ne bulje u vas. Njihova zdravstveno-finansijska procena nije tako o&#269;igledna, ali je svakako tu. Mu&scaron;karci vide oblike i obline. Žene vide formu i strukturu. One prime&#263;uju o&#269;i, ruke, zube, osmeh i stav. </span></p>

<p align="JUSTIFY">

<span id="body">Velika prednost u ovakvim nemim igricama sa devojkom iz mase koja vam se dopada je ve&scaron;tina dobrog kontakta o&#269;ima. Nemojte suvi&scaron;e napadno buljiti u nju, ali nemojte ni izbegavati njen pogled. Neuzvra&#263;anjem pogleda gubite ono &scaron;to bi mogla biti znatna prednost. Koji je najbolji na&#269;in za uspostavljanje kontakta o&#269;ima u kafi&#263;u? Pogledajte je direktno u o&#269;i. Ukoliko želite i &quot;hipnoti&scaron;u&#263;i&quot; efekat, nasme&scaron;ite se i mislite u sebi: &quot;Dopada mi se ono &scaron;to vidim.&quot; </span></p>

<p align="JUSTIFY">

<span id="body">Kontaktom o&#269;ima postižete dve stvari istovremeno. Najpre, o&#269;igledno je da iskazujete svoje interesovanje za nju. Zatim, na taj na&#269;in osmatrate njene reakcije iz na&#269;ina na koji ona vas gleda. Nemojte biti prvi koji &#263;e skrenuti pogled u stranu, to može biti protuma&#269;eno kao znak slabosti. Kada prvi put uspostavite kontakt o&#269;ima, neka ona bude prva koje &#263;e skrenuti pogled. Možda &#263;e vam biti malo neprijatno, ali iskustvo mnogih govori da je to dobar trik. Ukoliko u toku sveg tog me&#273;usobnog gledanja napravite gre&scaron;ku, to vam može uni&scaron;titi &scaron;ansu da joj pri&#273;ete. Ne zaboravite na žensku intuiciju - zahvaljuju&#263;i na&#269;inu na koji je gledate, žena može osetiti da li ste jo&scaron; jedan o&#269;ajnik ili ste osoba koja ima samopouzdanje. </span></p>

<p align="JUSTIFY">

<span id="body">Ukoliko mu&scaron;karac izbegava kontakt o&#269;ima, on &scaron;alje poruku da nema dovoljno iskustva sa ženama, da je stidljiv ili da mu nedostaje samopouzdanje. Ako uporno bulji u devojku, njoj &#263;e biti neprijatno. Dobacite joj tek s vremena na vreme pogled koji kaže: &quot;Mogu da te imam.&quot; To &#263;e za nju biti izazov. </span></p>

<p align="JUSTIFY">

<span id="body">Ukoliko se petkom ili subotom uve&#269;e osvrnete i zagledate mu&scaron;ka lica u svom omiljenom kafi&#263;u, vide&#263;ete da se mali broj njih sme&scaron;i. Ve&#263;ina se pona&scaron;a kao da bi radije bila na nekom drugom mestu. Ljudi prose&#269;nog izgleda koji se &#269;esto smeju privla&#269;niji su od onih koji su lepi, ali se ne smeju. Osmehivanje povla&#269;i sa sobom &scaron;arm, optimizam, otvorenost i, &scaron;to je najvažnije - pristupa&#269;nost. Kada se sme&scaron;ite, mi&scaron;i&#263;i lica stimuli&scaron;u nervni sistem koji po&#269;inje da proizvodi hormon koji se zove cerebralni morfin. Re&#269; je o hormonu koji ima prijatan, opu&scaron;taju&#263;i u&#269;inak. Dakle, budite cool, sme&scaron;ite se &scaron;to vi&scaron;e i - ko zna &scaron;ta &#263;e vam doneti slede&#263;i izlazak petkom uve&#269;e.</span></p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: odmeravanje muskaraca devojke odmeravaju muskarce kako devojke odmeravaju muskarce