NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Merac ljubavi

Saznajte koliko ste kompatibilni sa vasim partnerom.

Merac ljubavi

<p>

Koliko je ovaj test logi&#269;an ne možemo vam ta&#269;no re&#263;i,mada i sami znate,u ljubavi ne mora sve da bude logi&#269;no.</p>

<p>

Test funkcioni&scaron;e tako &scaron;to prvo ukucate va&scaron;e ime a potom ime osobe koja vam se svi&#273;a, ili sa kojom ste ve&#263; u vezi,kalkulator &#263;e vam za par sekundi prikazati koliko ste procentualno kompatibilni tj. koliko ste jedan za drugo.U koliko se vi super slažete sa partnerom a kalkulator prikaže mali rezultat,ne oklevajte i ne razmi&scaron;ljajte o raskidima,jer kao &scaron;to smo na po&#269;etku rekli,u ljubavi logika nije uvek prisutna.</p>

<p>

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="500" width="600"><param name="quality" value="high" /><param name="movie" value="http://www.iqtestinteligencije.com/love_meter.swf" /><embed height="500" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.iqtestinteligencije.com/love_meter.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="600"></embed></object></p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: ljubavni merac merac ljubavi ljubavni kalkulator kalkulator ljubavi