NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Ljubavni stihovi - Jovan Ducic

Ljubavne pesme Jovana Ducica

Ljubavni stihovi - Jovan Ducic

<p>

MOJA LJUBAV<br />

<br />

Sva je moja ljubav ispunjena s tobom,<br />

Kao tamna gora studenom ti&scaron;inom;<br />

Kao morsko bezdno neprovidnom tminom;<br />

Kao ve&#269;ni pokret nevidljivim dobom.<br />

<br />

I tako beskrajna, i silna, i kobna,<br />

Te&#269;e&scaron; mojom krvlju. Žena ili ma&scaron;ta?<br />

Ali tvoga daha prepuno je sva&scaron;ta,<br />

Svugde si prisutna, svemu istodobna.<br />

<br />

Kad pobele zvezde, u suton, nad lugom,<br />

Ra&#273;a&scaron; se u meni kao sunce no&#263;i,<br />

I u mome telu drhti&scaron; u samo&#263;i,<br />

Raspaljena ognjem ili smrzla tugom.<br />

<br />

Na tvom tamnom moru lepote i kobi,<br />

Celo moje bi&#263;e to je trepet sene;<br />

O ljubljena ženo silnija od mene -<br />

Ti struji&scaron; kroz moje vene u sve dobi.<br />

<br />

Kao mra&#269;na tajna leži&scaron; u dnu mene,<br />

I moj glas je eho tvog &#263;utanja.Ja te<br />

Ni ne vidim gde si, a sve druge sate<br />

Od tebe su moje o&#269;i zasenjene.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

PESMA ZENI<br />

<br />

Ti si moj trenutak i moj sen<br />

i sjajna moja re&#269; u &scaron;umu<br />

moj korak i bludnja<br />

i samo si lepota koliko si tajna<br />

i samo istina koliko si žudnja.<br />

Ostaj nedostižna, nema i daleka<br />

jer je san o sre&#263;i vi&scaron;e nego sre&#263;a.<br />

Budi bespovratna, kao mladost.<br />

Neka tvoja sen i eho budu sve &scaron;to se&#263;a.<br />

Srce ima povest u suzi &scaron;to leva,<br />

u velikom bolu ljubav svoju metu.<br />

Istina je samo &scaron;to du&scaron;a prosneva.<br />

Poljubac je susret najlep&scaron;i na svetu.<br />

Od mog privi&#273;enja ti si cela tkana,<br />

tvoj pla&scaron;t sun&#269;ani od mog sna ispreden.<br />

Ti be&scaron;e misao moja o&#269;arana,<br />

simbol svih ta&scaron;tina, porazan i leden.<br />

A ti ne postoji&scaron;, nit&#39; si postojala.<br />

Ro&#273;ena u mojoj ti&scaron;ini i &#269;ami,<br />

na Suncu mog srca ti si samo sjala<br />

jer sve &scaron;to ljubimo - stvorili smo sami. &nbsp;<br />

&nbsp;<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

OCI<br />

<br />

Beskona&#269;ne tvoje o&#269;i, mlada ženo,<br />

Dve duge ve&#269;eri u pustinji mora;<br />

Dve sumorne bajke &scaron;to uznemireno<br />

Imaju &scaron;um slutnje u granama bora,<br />

&nbsp;<br />

Dve mirne galije s crnim zastavama;<br />

Dve žene u crnom, na molitvi neme;<br />

Dve pono&#263;ne reke kroz kraje od kama;<br />

Dva glasnika bola koji kroz no&#263; streme.<br />

&nbsp;<br />

O&#269;i moje žene, mra&#269;ni triumf ploti,<br />

Koje ve&#269;nom tugom opijene behu,<br />

Svoj su prostor na&scaron;le u njenoj &#269;istoti,<br />

A svoj car nebeski u njenom grehu.<br />

&nbsp;<br />

Od suza prosutih u velika bdenja,<br />

Te beskrajne o&#269;i sijaju se s toga,<br />

Dalekim i &#269;udnim sjajem ushi&#263;enja,<br />

Kao neke o&#269;i &scaron;to vide&scaron;e Boga.<br />

&nbsp;<br />

&#268;uvaju na svojoj beskona&#269;noj mreži<br />

Sve tamne ekstaze snova koje sanja,<br />

O&#269;i nepregledne, na &#269;ijem dnu leži<br />

Velika i mra&#269;na slabost o&#269;ajanja.&nbsp;<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

SRCE<br />

<br />

I kada te život bolno razo&#269;ara,<br />

I kada prestanu i želje, i snovi;<br />

Ono &scaron;to nam vrati jedna suza stara,<br />

Vredi jedan život neznani i novi.<br />

<br />

Pamti &scaron;to je pro&scaron;lo, s puno vere neme,<br />

Kroz sve dane drugih stardanja i mena:<br />

&#268;uvaj svoju pro&scaron;lost za sumorno vreme<br />

Kad se živi samo jo&scaron; od uspomena.<br />

<br />

Pa &#263;e&scaron; da zapita&scaron; jednom, i nenadno -<br />

Na&scaron;to samo suze, na&scaron;to boli samo?<br />

I &scaron;ta da ikad žali srce jadno,<br />

Kada je sve na&scaron;e, sve &scaron;to ose&#263;amo!</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

SIMBOL<br />

<br />

Gledam tvoje krupne o&#269;i zljubljene,<br />

Gde sja vatra - ko zna - gre&scaron;na ili sveta.<br />

Svejedno ljubi&scaron; ili drugog ili mene;<br />

Ti ljubi&scaron; nevino kao cvet &scaron;to cveta.<br />

<br />

Ljubav bi ti moja bila zato&#269;enje,<br />

U tvom bezgrani&#269;nom, granica i meta;<br />

Takva, ve&#269;na zeno, kroz život i mrenje<br />

U slavi instikta ti si samo sveta.<br />

<br />

Ti si sat od kojeg nebo zarumeni,<br />

Simbol ve&#263;i nego bol ljudski &scaron;to grca,<br />

I ti si božanstvu bliža nego meni;<br />

Vi&scaron;e zakon svat, nego zakon srca.<br />

<br />

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

STROFE JEDNOJ ZENI<br />

<br />

Gleda&#263;u tvoj sjajni sen na talasima,<br />

I stope na pesku; s jutrom na vrhuncu,<br />

Kao prvo gnezdo budno me&#273;u svima,<br />

Ja te pevam kao himnu zemlje Suncu.<br />

<br />

Ti si iskra moga ma&#269;a pobednoga;<br />

Sto muzi&#269;kih vrela &scaron;to bruje i plave;<br />

Pogled koji ho&#263;e da sagleda Boga;<br />

Pehar iz kog pijem strasno pi&#263;e Slave.<br />

<br />

Kroz tamnu je pusto&scaron; moje krilo seklo,<br />

Gde sad sja tvoj pokret i tvoja re&#269; zari;<br />

I kao da svemu ti be&scaron;e poreklo,<br />

Sunce &scaron;to mi otkri mesto sviju stvari.<br />

<br />

Sve vode posta&scaron;e za odsev tvog stasa,<br />

Prostor, da imadne&scaron; du&scaron;u za&#269;u&#273;enu,<br />

Mir tamnih dolina za eho tvog glasa,<br />

Sunce da na svetu baci&scaron; svoju senu.<br />

<br />

Ti si kao la&#273;a sa krupinim jedrilima,<br />

&Scaron;to nosi poneblja drugih kopna; o, ti,<br />

&Scaron;to se, neumitna, javi me&#273;u nama<br />

Da da&scaron; svoj dah zemlji i svoj glas lepoti.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

VRACANJE<br />

<br />

Kad mi opet dodje&scaron;, ti mi pridji tada,<br />

Ali ne ko žena &scaron;to &#269;ezne i voli,<br />

Nego kao sestra bratu koji strada.<br />

Traže&#263; mekom rukom mesto gde ga boli.<br />

Puna nostalgije beznadežne, duge,<br />

Ne se&#263;aj me nikad da bi mogla do&#263;i<br />

Zadocnela radost iz dubine tuge,<br />

Ko pono&#263;no sunce iz dubine no&#263;i.<br />

Jer ti ne zna&scaron;, bedna kroz sve dane duge<br />

Da te voljah mesto ko zna koje žene<br />

U tvom &#269;aru ljubljah sav &#269;ar neke druge...<br />

I ti be&scaron;e samo sen ne&#269;ije sene...</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

OPSENA<br />

<br />

Ti si kao zvezda jednog jutra slave,<br />

A u meni osta kao crna rana;<br />

Ti si trista vrela &scaron;to bruje i plave -<br />

Da sva budu jedna suza otrovana.<br />

<br />

Be&scaron;e kao carska galija kroz pene,<br />

S glasom o pobedi; be&scaron;e u &#269;as zore<br />

Himna zemlje suncu; a samo za mene -<br />

Red crnih zastava &scaron;to kroz mrak vihore.<br />

<br />

Ruka ti je bela meka kao cve&#263;e,<br />

A moja ostade sva okrvavljena,<br />

Otkud si i ko si, niko znati ne&#263;e;<br />

Ljubav ili mrznja, sudba ili žena.</p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: ljubavni stihovi ljubavne pesme ljubav poezija jovan ducic