NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Ljubavni stihovi - Aleksa Santic

Ljubavne pesme Alekse Santica

Ljubavni stihovi - Aleksa Santic

<p>

LJUBAV<br />

<br />

O, da mi je ne&scaron;to pa da budem reka,<br />

Pa da te&#269;em ispred tvoje ku&#263;e male;<br />

Pevaju&#263;i tebi da razbijem vale<br />

O pragove gde ti staje noga meka.<br />

<br />

Pa kad niz pragove si&#273;e&scaron; sa&nbsp;ibrikom<br />

Da zahvati&scaron; vode, da ti zgrabim ruke,<br />

Prigrlim te sebi u svoje klobuke,<br />

I da tebe, draga, vi&scaron;e ne dam nikom.<br />

<br />

Na du&scaron;eku trava i mojih smaragda,<br />

Kao&nbsp;nimfa&nbsp;moja, da po&#269;iva&scaron; svagda,<br />

I da niko ne zna tvoje mesto gde je.<br />

<br />

Samo moje o&#269;i da gledaju u te,<br />

Samo moje sve dubine i sve kute<br />

Da lepota tvoja osiplje i greje.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

NE VJERUJ<br />

<br />

Ne vjeruj u moje stihove i rime<br />

Kad ti kažu, draga, da te silno volim,<br />

U trenutku svakom da se za te molim<br />

I da ti u stabla urezujem ime;-<br />

<br />

Ne vjeruj! No kasno, kad se mjesec javi<br />

I prelije srmom vrh modrijeh kr&scaron;a,<br />

Tamo, gdje u grmu prolje&#263;e lepr&scaron;a<br />

I gdje slatko spava na&scaron; jorgovan plavi,<br />

<br />

Do&#273;i, &#269;eka&#263;u te!- U &#269;asima tijem,<br />

Kad na grudi moje priljubi&scaron; se &#269;vr&scaron;&#263;e,<br />

Osjeti&scaron; li, draga, da mi t&#39;jelo dr&scaron;&#263;e,<br />

I da silno gorim ognjevima svijem,<br />

<br />

Tada vjeruj meni, i ne pitaj vi&scaron;e!<br />

Jer istinska ljubav za rije&#269;i ne zna,<br />

Ona samo plamti, silna, neoprezna,<br />

Niti mari, draga, da stihove pi&scaron;e.&nbsp;<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

&nbsp;</p>

<p>

I OPET MI DUSA SVA O TEBI SANJA<br />

<br />

I opet mi du&scaron;a sve o tebi sanja,<br />

I kida se srce i za tobom gine,<br />

A nevjera tvoja daleko se sklanja,<br />

Kao tamni oblak kad sa neba mine.<br />

<br />

I opet si meni &#269;ista, sjajna, vedra,<br />

Iz prizreka tvoga blaženstva me griju,<br />

Pa bih opet tebi panuo na njedra<br />

I gled&#39;o ti o&#269;i &scaron;to se slatko smiju.<br />

<br />

Tako vita jela koju munja zgodi<br />

Jo&scaron; u nebo gleda i života &#269;eka<br />

I ne misli: nebo da oblake vodi<br />

Iz kojih ce nova zagrmiti jeka..<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

STO TE NEMA<br />

<br />

Kad na mlado poljsko cv&#39;je&#263;e<br />

Biser niže pono&#263; nijema,<br />

Kroz grudi mi želja l&#39;je&#263;e:<br />

&quot;&Scaron;to te nema, &scaron;to te nema?&quot;<br />

<br />

Kad mi sanak pokoj dade<br />

I du&scaron;a se miru sprema,<br />

Kroz srce se glasak krade:<br />

&quot;&Scaron;to te nema, &scaron;to te nema?&quot;<br />

<br />

Vedri istok kad zarudi<br />

U trepetu od alema,<br />

I tad du&scaron;a pjesmu budi:<br />

&quot;&Scaron;to te nema, &scaron;to te nema?&quot;<br />

<br />

I u &#269;asu bujne sre&#263;e<br />

I kad tuga uzdah sprema,<br />

Moja ljubav pjesmu kre&#263;e:<br />

&quot;&Scaron;to te nema, &scaron;to te nema&quot;... &nbsp;<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

JEDNA SUZA<br />

<br />

Pono&#263; je. Ležim, a sve mislim na te<br />

U tvojoj ba&scaron;ti ja te vidjeh ju&#269;e,<br />

Gdje bere&scaron; krupne raspukle granate.<br />

<br />

Mila k&ocirc; zlatno nebo po&scaron;lje tu&#269;e,<br />

U tihu hladu stare kru&scaron;ke one,<br />

Sjede ti djeca i zada&#263;u u&#269;e.<br />

<br />

Nad &scaron;edrvanom leptiri se gone<br />

I sjajne kapi, sa bezbroj rubina,<br />

Rasipaju se, dok polako tone<br />

<br />

Jesenje sunce... I k&ocirc; sa visina<br />

Olovni oblak, po du&scaron;i mi pade<br />

Najcrnji pokrov bola i gor&#269;ina.<br />

<br />

I kobna mis&ocirc; moriti me stade:<br />

&Scaron;to moja nisi, i &scaron;to smiraj dana<br />

Ne nosi meni zvijezde, no jade?<br />

<br />

&Scaron;to moje ba&scaron;te osta&scaron;e bez grana<br />

I slatka ploda, &scaron;to ra&#273;a i zrije<br />

Na vatri srca?... Gdje su jorgovana<br />

<br />

Vijenci plavi?... Gdi je kletva, gdi je?...<br />

Vaj, vjetar huji... a ja mislim na te,<br />

I sve te gledam, kroz suzu &scaron;to lije,<br />

<br />

Gdje bere&scaron; slatke, raspukle granate.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

EMINA</p>

<p>

Sino&#263;, kad se vratih iz topla hamama,<br />

Pro&#273;oh pokraj ba&scaron;te staroga imama;<br />

Kad tamo, u ba&scaron;ti, u hladu jasmina,<br />

S ibrikom u ruci staja&scaron;e Emina.<br />

<br />

Ja kakva je, pusta! Tako mi imana,<br />

Stid je ne bi bilo da je kod sultana!<br />

Pa jo&scaron; kad se &scaron;e&#263;e i ple&#263;ima kre&#263;e...<br />

- Ni hodžin mi zapis vi&scaron;e pomo&#263; ne&#263;e!...<br />

<br />

Ja joj nazvah selam. Al&#39; moga mi dina,<br />

Ne &scaron;&#263;e ni da &#269;uje lijepa Emina,<br />

No u srebren ibrik zahitila vode<br />

Pa po ba&scaron;ti &#273;ule zalivati ode;<br />

<br />

S grana vjetar duhnu pa niz ple&#263;i puste<br />

Rasplete joj one pletenice guste,<br />

Zamirisa kosa ko zumbuli plavi,<br />

A meni se krenu bururet u glavi!<br />

<br />

Malo ne posrnuh, mojega mi dina,<br />

No meni ne do&#273;e lijepa Emina.<br />

Samo me je jednom pogledala mrko,<br />

Niti haje, al&#269;ak, &scaron;to za njome crko&#39;!...</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

ELEGIJA</p>

<p>

<span class="postbody">Za&scaron;to se meni javlja&scaron; tajno<br />

Kada mi du&scaron;a tiho sniva?<br />

I za&scaron;to tvoje oko sjajno<br />

Golemu tugu i jad skriva?<br />

<br />

Za&scaron;to me kroz no&#263; stane&scaron; zvati,<br />

I &scaron;ta ti jadno srce i&scaron;te?<br />

Ta ja ti nemam ni&scaron;ta dati,<br />

O, ja sam pusto pepeli&scaron;te.<br />

<br />

Sve &scaron;to sam imo ja sam dao,<br />

Nevjerno hladna ljubavi moje, -<br />

Sve &scaron;to sam svojim blagom zvao:<br />

Mladost i oganj du&scaron;e svoje.<br />

<br />

Pa za&scaron;to meni stupa&scaron; snova,<br />

&Scaron;ta traži&scaron; ovdje u mrtvaca?<br />

Hladna je, hladna ruka ova<br />

&Scaron;to nekad na te ruže baca.<br />

<br />

Pusti me! Pusti i ne mori!<br />

Nek sam ovako trajem dane,<br />

Sve dok mi srce ne izgori,<br />

Sve dok mi du&scaron;a ne izda&#39;ne. </span></p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: ljubavni stihovi ljubavne pesme ljubav poezija aleksa santic